Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόγραμμα "The Living Castle"
Το πρόγραμμα "Living Castle" υλοποιείται ως τριμερής συνεργασία Ελλάδας (Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων - Τμήμα Μουσείων), Ιταλίας και Ισπανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτιστικού προγράμματος RAPHAEL της Γενικής Διεύθυνσης Χ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία χρηματοδοτεί το πρόγραμμα κατά το 50%. Κύρια δραστηριότητα του προγράμματος, που πραγματεύεται το ρόλο των κάστρων στη ζωή των ευρωπαϊκών πόλεων από τον 11ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή, είναι η παραγωγή ενός CD-ROM για τέσσερα επιλεγμένα κάστρα και, συγκεκριμένα, το κάστρο των Ιωαννίνων (Ελλάδα), το κάστρο του Trani (Ιταλία), τα κάστρα Alcala de la Selva και Mora de Rubielos (Ισπανία). Το πρόγραμμα συντονίζεται από την ελληνική πλευρά και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2001.

Τα κάστρα που συμμετέχουν στο "Living Castle" από τις τρεις χώρες είναι τα εξής:
- Κάστρο Ιωαννίνων, Ήπειρος (Ελλάδα)
- Κάστρο Trani, Απουλία (Ιταλία)
- Κάστρο Alcala de la Selva, Αραγωνία (Ισπανία)
- Κάστρο Mora de Rubielos, Αραγωνία (Ισπανία)

Στόχοι του προγράμματος
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσει τα κάστρα πιο προσιτά στο ευρύ κοινό και να ενθαρρύνει την κατανόησή τους σε συνάρτηση με:
- το ρόλο τους στην ιστορία των πόλεων τις οποίες προστάτευαν
- την ιστορική τους χρήση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα στο χρόνο ανάλογα με τις αλλαγές στις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες της άμυνας
- την αρχαιολογική και αρχιτεκτονική τους αξία ως μνημείων.

Δραστηριότητες του προγράμματος
- Παραγωγή τετράγλωσσου CD-ROM
- Συνοπτική παρουσίαση του CD-ROM στο Διαδίκτυο
- Διοργάνωση τριών ημερίδων (μία σε κάθε χώρα)
- Τελικό διεθνές συνέδριο με θέμα τα κάστρα ως πολιτιστική κληρονομιά: Ελλάδα - Ιωάννινα, 27 Απριλίου 2001
- Παραγωγή διαφημιστικού/ενημερωτικού υλικού για το πρόγραμμα
- Σχεδιασμός Δικτύου Ευρωπαϊκών Κάστρων, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία ερευνητών και φορέων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στον ευρωπαϊκό χώρο.

- Συμμετέχοντες φορείς
- 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (κ. Φ. Κεφαλλωνίτου και
- εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ (κ. Φ. Παπαγεωργίου ).
- Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia (κ. Marisa Milella ).
- Αsociacion Aragonesa de Municipios (ASAM) (asam aragon ).


Αsociacion Aragonesa de Municipios
http://www.castelli-puglia.org/ Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia

Ημερομηνία:

01/01/2001 - 01/01/2001

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Δέσποινα Ευγενίδου, Αρχαιολόγος


Ετικέτες:

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις