Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Ο Μακεδονικός τάφος στον Φοίνικα»
Το χειμώνα του 2004 η ΙΣΤ' Ε.Π.Κ.Α. ξεκίνησε τη λειτουργία ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ο Μακεδονικός τάφος στον Φοίνικα». Το πρόγραμμα εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ''ΜΕΛΙΝΑ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός'' και λειτουργεί στον αρχαιολογικό χώρο του Μακεδονικού τάφου στην περιοχή Φοίνικα Θεσσαλονίκης.
Το διδακτικό-παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η φιλοσοφία του προγράμματος προβάλλει κυρίως τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της σχέσης των μαθητών με το μνημείο έτσι ώστε το μνημείο να μετατραπεί σε χώρο παραγωγής πολιτιστικής πληροφορίας όπου ο επισκέπτης-μαθητής θα γίνει μέτοχος της ιστορίας του και τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας θα μετατραπούν σε κοινωνικό αγαθό.
Βασικό σκεπτικό του προγράμματος υπήρξε η προσπάθεια για αποχωρισμό από την παραδοσιακή προσέγγιση της τέχνης και του πολιτισμού έτσι ώστε το ταφικό μνημείο να παρουσιαστεί ως δημιούργημα της ανθρώπινης κοινωνίας που το κατασκεύασε μέσα από συγκεκριμένες παραγωγικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίες, με στόχο μέσα από το μνημείο να διαφανεί και να προβληθεί ο άνθρωπος-δημιουργός του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη μετατροπής του μνημείου σε υποκείμενο ιστορικής αναφοράς που αντανακλά διάφορες εκφάνσεις της ζωής της Θεσσαλονίκης κατά τον 4ο αι. π.Χ.
Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με το σημαντικότερο και εντυπωσιακότερο μνημείο της μακεδονικής ταφικής αρχιτεκτονικής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου ο δωρικός ρυθμός βρίσκει την πληρέστερη έκφρασή του. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να γνωρίσουν τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών σ' ένα αξιόλογο μνημείο, το οποίο επιπλέον βρίσκεται μέσα στο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της πόλης και αποτελεί τμήμα της καθημερινής τους ζωής.
Με το πρόγραμμα αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια για την ανάδειξη της πολιτισμικής δυναμικής της εκπαίδευσης όπου η διδασκόμενη ύλη αντιμετωπίζεται ως καταγεγραμμένη ανθρώπινη εμπειρία, καθώς και για την αναζήτηση μίας νέας αντίληψης προσέγγισης του πολιτισμού, η οποία αποζητά την ευχαρίστηση μέσα από τη γνώση, την αξιοποίηση της φυσικής περιέργειας του παιδιού, την προβολή της δημιουργικότητάς του και την ανάπτυξη της εκφραστικής ικανότητάς του

Το 2004 η ΙΣΤ' ΕΠΚΑ επέλεξε έναν μακεδονικό τάφο της Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ο Μακεδονικός τάφος στον Φοίνικα». Το πρόγραμμα σήμερα εκπονείται σε ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο χώρο όπου υπάρχει έκθεση εποπτικού υλικού για την ανασκαφή του μνημείου και της ευρύτερης περιοχής καθώς και για τους υπόλοιπους μακεδονικούς τάφους που έχουν αποκαλυφθεί μέσα στην πόλη και στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε ο μαθητής να αποκομίσει ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα.
Οι βασικές αρχές του προγράμματος υποβλήθηκαν από τις νέες τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης που επιβάλλουν την ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού στη βίωση της εμπειρίας. Έτσι, καταβλήθηκε προσπάθεια για την ανάδειξη της πολιτισμικής δυναμικής της εκπαίδευσης όπου η διδασκόμενη ύλη αντιμετωπίζεται ως καταγεγραμμένη ανθρώπινη εμπειρία, καθώς και για την αναζήτηση μίας νέας προσέγγισης του πολιτισμού, η οποία αποζητά την ψυχαγωγία μέσα από τη γνώση και την αποφυγή της πιστής αναπαραγωγής τυποποιημένων γνώσεων. Κατά το σχεδιασμό του προγράμματος, η βασική αρχή που τέθηκε ήταν αυτό το εξαιρετικό δείγμα της μνημειώδους ταφικής αρχιτεκτονικής και της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής, να μην παρουσιαστεί απομονωμένο από κάθε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο και επιπλέον να συνδεθεί και με τους υπόλοιπους μακεδονικούς τάφους της Θεσσαλονίκης, συνδέοντάς τους με τις ανθρώπινες κοινωνικές ομάδες από τις οποίες προέρχονται οι κάτοχοί τους.
Με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκε ένα ειδικά σχεδιασμένο μεθοδολογικά πρόγραμμα το οποίο προτρέπει τα παιδιά να διατυπώσουν τις δικές τους ερμηνείες για το μνημείο ως έργο ''ανοιχτό'' με πολλές ερμηνείες και τα ωθεί να αναπτύξουν συμπεριφορά που υπερβαίνει την παραδοσιακή νοοτροπία της σχολικής τους εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τη μορφή φυλλαδίου εργασίας, έτσι ώστε να αποτελέσει μία μεθοδολογική-διδακτική βάση αναφοράς και έχει στόχο του να προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πολύμορφα και πολυεπεπίπεδα το μνημείο. Κατά την περιήγησή του στο χώρο ο μαθητής αντλεί πληροφορίες για την μνημειώδη αρχιτεκτονική των μακεδονικών τάφων, τον λαμπρό ζωγραφικό τους διάκοσμο, τα ταφικά έθιμα της περιόδου με ιδιαίτερη έμφαση στο έθιμο της καύσης των νεκρών της αριστοκρατικής τάξης της Μακεδονίας, τις μεταφυσικές δοξαξίες και πεποιθήσεις, την κοινωνική οργάνωση της μακεδονικής κοινωνίας και τις οικονομικές συνθήκες της περιόδου. Στο τέλος, τα παιδιά συμμετέχουν σε εργαστήρι χαρτοκοπτικής.

Ημερομηνία:

01/11/2004 - 31/03/2005

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Μαντζούρη Ασπασία
Μουσειολόγος
Τηλ: +30 2310 801402
Fax: +30 2310 801425
E-mail: istepka@culture.gr

Βιβλιογραφία:

  • Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Μακεδονικοί τάφοι στον Φοίνικα και στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου αρ. 91, Αθήνα, 2005
  • Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Μνημεία αιωνιότητας. Οι μακεδονικοί τάφοι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονικέων πόλις 9, Θεσσαλονίκη, 2002, 59-76
  • Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Ανασκαφικές έρευνες σε ταφικούς τύμβους των Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, ΑΕΜΘ 1 (1987), Θεσσαλονίκη, 1988, 261-264
  • Κ. Σισμανίδης, Μακεδονικοί τάφοι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Η Θεσσαλονίκη Ι, 1985, 35-70
  • Κ. Σισμανίδης, Κλίνες και Κλινοειδείς κατασκευές των Μακεδονικών Τάφων, Αθήνα, 1997

Σχετικά Αρχεία:

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δε-Πα 09:00-13:00
Χώρος λειτουργίας: Αρχαιολογικός χώρος Μακεδονικού τάφου στην περιοχή Φοίνικα Θεσσαλονίκης
Ηλικίες: Μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ​​​​​

Έτος:

2004
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις