Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης είναι Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
 
Η αρμοδιότητα της Εφορείας ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη συντήρηση, την ανάδειξη αρχαιοτήτων και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη μελέτη και την εκτέλεση οποιουδήποτε αρχαιολογικού έργου, τη συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση, αναστήλωση, ανάδειξη και διαμόρφωση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης της, που ανήκουν στο κράτος, την προετοιμασία και την εισήγηση όλων των αρχαιολογικών θεμάτων στα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια Μνημείων και την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.
 
Το προσωπικό της μετέχει στο έργο αυτό, καθώς και στη διεξαγωγή σωστικών ανασκαφών που εκτελούνται στο πλαίσιο τεχνικών έργων, μεγάλων δημοσίων έργων (ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης) και ιδιωτικών οικοπέδων ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.

Προϊστάμενος:

Ελισάβετ Τσιγαρίδα
email προϊσταμένου: etsigarida@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Επταπύργιο, 540 03 Θεσσαλονίκη
ΤΘ: 18432
Τηλέφωνο: +30 231 3310400, +30 231 3310422, +30 231 3310423
Φαξ: +30 2310 247106
 
Γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών
Διεύθυνση: Πλ. Αγίου Γεωργίου, Ροτόντα, 546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30 2310 204868, +30 2310 209545, +30 2310 209603
Φαξ: +30 2310 212217


E-mail: efapoth@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Διεκπεραίωση θεμάτων:
1. Αίτηση για χορήγηση οικοδομικής άδειας εκσκαφής / Ανανέωση άδειας εκσκαφής.
2. Αίτηση για περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου.
3. Αίτηση για χορήγηση άδειας καταλληλότητας.
4. Αίτηση για έκδοση κάρτας ελευθέρας εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.
5. Αίτηση για άδεια κινηματογράφησης, φωτογράφησης, μελέτης και δημοσίευσης μνημείων ή αρχαιολογικού υλικού.
6. Αίτηση για άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) κοντά σε μνημεία ή αρχαιολογικούς χὠρους αρμοδιότητάς μας. (Κατάλογος αναγκαίων δικαιολογητικών)
7. Δήλωση αρχαιολογικής συλλογής, κατοχής εικόνων / κειμηλίων ή παράδοση μεμονωμένων ευρημάτων ή συνόλων.
8. Αιτήσεις για αμοιβές παράδοσης αρχαίων αντικειμένων.