Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προστασία και Αποκατάσταση της αυλής της Κλεψύδρας στη Βόρεια Κλιτύ της Ακρόπολης
Η πηγή της Κλεψύδρας βρίσκεται στο βορειοδυτικό πρανές του βράχου της Ακρόπολης. Η μακραίωνη ιστορία της αρχίζει από τους προϊστορικούς χρόνους. Το πρώτο κρηναίο οικοδόμημα και η πλακόστρωτη αυλή διαμορφώθηκαν γύρω στο 470-460 π.Χ. Ύστερα από κατακρημνίσεις βράχων κατά τον 1ο αι π.Χ. και 1ο αι. μ.Χ., το μνημείο υπέστη σημαντικές μεταβολές. Κατά την υστερορωμαϊκή περίοδο (τέλος 2ου αι. μ.Χ., ή β’ μισό του 3ου αι μ.Χ.), ύστερα από την κατακρήμνιση της στέγης της πηγής και το φράξιμο της εισόδου της, ανοίχτηκε πηγάδι πάνω από την κλασική δεξαμενή του νερού της πηγής, για την προστασία του οποίου διαμορφώθηκε μία θολωτή κατασκευή από οπτοπλίνθους, η οποία συνδέθηκε με την Ακρόπολη μέσω μιας λαξευμένης στο βράχο, θολοσκεπούς κλίμακας.

Τα δομικά προβλήματα του μνημείου επικεντρώνονταν κυρίως: α) στον ανατολικό τοίχο, όπου παρατηρούνταν διαμπερείς και επιφανειακές ρηγματώσεις, θραύσεις, αποκολλήσεις κ.α. και β) στο δάπεδο, το οποίο εμφάνιζε σε όλη την έκτασή του εικόνα προχωρημένης διάβρωσης και κατακερματισμού, η οποία οφειλόταν κυρίως στη φύση των ιδιαιτέρως μαλακών ασβεστόλιθων, από τους οποίους είναι κατασκευασμένο, αλλά και στους ποικίλους παράγοντες διάβρωσης. Στην επιφάνεια των λίθων του δαπέδου εμφανίζονταν μάλιστα πλήθος έντονων φαινομένων διάβρωσης, τα οποία αποδίδονται στην αλληλεπίδραση των παραγόντων φθοράς.
Σε ό,τι αφορά στη θολωτή κατασκευή πάνω από την πηγή, η οποία εδράζεται σε ένα σύνολο καταπεσμένων βραχωδών όγκων, υπάρχουν έντονες ρηγματώσεις, χαρακτηριστικές μετακινήσεων και μόνιμων παραμορφώσεων στην τοιχοποιία. Σοβαρές βλάβες εμφανίζονται επίσης με τη μορφή βυθίσεων στην κύρια θόλο, και καταπτώσεων τμημάτων οι οποίες δηλώνουν τοπική ανεπάρκεια του φέροντος οργανισμού πιθανόν από γήρανση υλικών, ύπαρξη υγρασίας και εισροή των ομβρίων.

Η επέμβαση στην αυλής της Κλεψύδρας περιλαμβάνει τη συντήρηση της επιφάνειας όλων των λίθων του δαπέδου και των τοίχων της αυλής, καθώς και τη δομική αποκατάσταση του βόρειου τμήματος του ανατολικού τοίχου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διευθέτηση των ομβρίων, με την κατασκευή περιμετρικών αποστραγγιστικών δικτύων, καθώς και με τη διαμόρφωση κατάλληλων ρύσεων στην επιφάνεια του δαπέδου, που εξασφαλίζονται με την πλήρωση των καθιζήσεων από αδρανή και χυτό υλικό. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης του μνημείου πραγματοποιήθηκε επίσης συμπλήρωση ελλειπόντων τμημάτων του βόρειου τοίχου και επίχωση του κατεστραμμένου από τους βράχους κεντρικού τμήματος του δαπέδου, όπου ωστόσο παρέμεινε ορατός και αναδείχθηκε ο αγωγός της ρωμαϊκής περιόδου. Παράλληλα, με στόχο την περαιτέρω προστασία του μνημείου, αλλά και την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε συστηματική στερέωση του βράχου πάνω από την αυλή της Κλεψύδρας.

Για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της θολωτής κατασκευής, αναγκαία προϋπόθεση αποτέλεσε η στερέωση τόσο των βραχωδών μαζών που αποτελούν το υπόβαθρο της κατασκευής, όσο και των υπερκείμενων βράχων στα Σπήλαια του Απόλλωνος και του Διός. Μετά την ολοκλήρωση της εργασιών στερέωσης θα ακολουθήσει η δομική αποκατάσταση του μνημείου, η συντήρηση των τοιχογραφιών, η κατασκευή κλίμακας πρόσβασης και η τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα εξασφαλισθεί η προστασία και ανάδειξη του μνημείου της Κλεψύδρας και η απόδοση, για πρώτη φορά στο κοινό ενός σημαντικού τμήματός του, της θολωτής κατασκευής πάνω από την πηγή.


Χρηματοδότες: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικοί πόροι

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/06/2011 - 30/09/2015

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Σοφία Μοσχονησιώτη
Αρχαιολόγος
Τηλέφωνο: +30 210 9236174
Φαξ: +30 210 9239023

Εφη Γιαννικαπάνη
Αρχαιολόγος
Τηλέφωνο: +30 210 9238747
Φαξ: +30 210 9239023

Μιχάλης Λεφαντζής
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δημήτρης Δαμιανός
Συντηρητής
Τηλέφωνο: +30 210 9238747
Φαξ: +30 210 9239023

Βιβλιογραφία:

  • A. W. Parsons, "Klepsydra and the Paved Court of the Pythion", Hesperia XII, 1943
  • Emile Burnouf, La ville et l' Acropole d' Athenes aux diverses epoques, Paris, 1877, x.x
  • J. Travlos, Pictorial Dictionary of Ancient Athens, New York, New York, 1971
  • Τ. Τανούλας, Τα Προπύλαια της Ακρόπολης κατά τον Μεσαίωνα, Αθήνα, Αθήνα, 1997
  • Π. Καββαδίας, ΠΑΕ 1896-97, x.x

Ετικέτες:

Έτος:

2011
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις