Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποκατάσταση Γέφυρας Αλατόπετρας Γρεβενών
Κάτω από το βουνό Νιδρούζι, η γέφυρα της Αλατόπετρας, ή αλλιώς γέφυρα Πρόσβορου επιτρέπει το πέρασμα του ποταμού Βενέτικου. Η γέφυρα έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Η κατασκευή της ανάγεται στο μέσο του 19ου αιώνα. Τον περασμένο αιώνα αποτελούσε την μοναδική οδό σύνδεσης της περιοχής με τα Γρεβενά. Είναι λιθόκτιστο γεφύρι με ένα τόξο ανοίγματος 12.00, ύψους 7.50 και πλάτους 3.45 μέτρων. Η δόμηση των όψεων της γέφυρας γίνεται σε οριζόντιες σειρές ίσου πάχους με τη χρήση ασβεστοκονιάματος και ορθογώνιες πελεκητές πέτρες από αμμόλιθο, που προμηθεύτηκαν οι τεχνίτες της εποχής από το άμεσο βραχώδες περιβάλλον του μνημείου. Αποτελεί σπάνιο δείγμα δόμησης σε σύστημα ισόδομο σε σειρές. Η θεμελίωση της γέφυρας έχει γίνει πάνω σε συμπαγή βράχο και δεν παρουσιάζει προβλήματα υποχωρήσεων.Το τόξο δομείται από σκληρότερο πέτρωμα ψαμμίτη, με μια σειρά λίθων με μορφή ελαφρά σφηνοειδή και ασβεστοκονίαμα. Η διάβαση έχει συνολικό μήκος 20 μ. Αποτελείται από ορθογώνιες πέτρες ψαμμίτη μικρότερων διαστάσεων.Οι πέτρες είναι τοποθετημένες σε σειρές με τη μεγάλη διάσταση κατά πλάτος της γέφυρας.Τα άκρα της διάβασης κατά μήκος οριοθετούνται από μια σειρά πλακοειδών λίθων και ήταν η βάση στηθαίου. Το στηθαίο ύψους 35 εκατ. και πάχους 12 - 15 εκατ., έχει καταστραφεί. Ηταν φτιαγμένο με μεγάλους ορθογώνιους λίθους μήκους 50 - 60 εκατ. Δεν βρέθηκε κανένας από τους λίθους που το αποτελούσαν, όμως η μορφή του σώζεται σε παλιές φωτογραφίες .
Η γέφυρα έφερε γενικά φθορές που οφείλονταν στην έκθεσή της στις καιρικές συνθήκες και σε έλλειψη συντήρησης. Εντοπίστηκαν τοπικά φουσκώματα στις όψεις της. Σε δύο περιοχές υπήρχαν μικρής κλίμακας καταρρεύσεις. Σε αρκετούς λίθους των όψεων εντοπίστηκε απολέπιση της επιφάνειας που οφείλεται στη φύση του πετρώματος. Για την αποκατάστασή της εφαρμόστηκε η εγκεκριμένη μελέτη, αφού το έργο εντάχθηκε στο Β΄ Κ.Π.Σ. Στην αρχή συμπληρώθηκαν οι λίθοι που έλειπαν στη βάση των βάθρων. Έγινε επαναφορά των ανώτερων τμημάτων των όψεων της γέφυρας που έφεραν φουσκώματα και σε κάποιες περιπτώσεις ανακτίστηκαν τα τμήματα που είχαν καταρρεύσει με τους ίδιους λίθους, που αριθμημένοι τοποθετήθηκαν στις ίδιες θέσεις.Αρμολογήθηκαν οι όψεις καθαρίστηκε η κάτω επιφάνεια του τόξου της γέφυρας χειρωνακτικά από λάσπη ,φυτά και άλατα. Αποκαταστάθηκε η διάβαση. Για τις ανάγκες κατασκευής του στηθαίου με την υπάρχουσα τεκμηρίωση της μορφής του, χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι λίθοι από το πέτρωμα της περιοχής που λαξεύτηκαν με το χέρι σε διαστάσες 12 x 35 x 60 εκατ.

Οι εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης της λιθόκτιστης γέφυρας της Αλατόπετρας, άρχισαν το 1998.
Φορέας υλοποίησης ήταν η Κοινότητα Αλατόπετρας του Ν. Γρεβενών, ενώ την επίβλεψη είχε μηχανικός της 11ης ΕΒΑ μετά από αρμόδια ανάθεση. Εφαρμόστηκε η εγκεκριμένη μελέτη (μελέτη Ξ.Σαββοπούλου αρχιτέκτων μηχανικός 11ης ΕΒΑ, επίβλεψη εργασιών Κωνστ. Δρόσου πολιτικός μηχανικός 11ης ΕΒΑ με συνεργάτη τον κ. Στέφ. Νεόπουλο πολιτικό μηχανικό έκτακτο υπάλληλο 11ης ΕΒΑ). Ο προϋπολογισμός ένταξης του έργου στο Β ΚΠΣ ήταν 10.500.000 δρχ. Οι εργασίες που ήδη ολοκληρώθηκαν στοίχισαν 6.500.000 δρχ.

Χρηματοδότης: Noμαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

23/06/1998 - 03/08/2000

Τόπος:

  • Γρεβενά, Γρεβενών

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Κωνσταντία Δρόσου
Αναστηλώτρια πολιτικός μηχανικός, 11η ΕΒΑ
Τηλ: +30 23310 29737
Fax: +30 23310 71725, 2310 457902
e-mail: asioz@tee.gr

Βιβλιογραφία:

  • Δρόσου Κωνσταντία, "Εργασίες αποκατάστασης μνημείων νομού Γρεβενών κατά τα έτη 1995-2001" ., Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Τα Γρεβενά, Ιστορία - Τέχνη- Πολιτισμός, Γρεβενά, 2002
  • Δρόσου Κωνσταντία, Αρχαιολογικό Δελτίο, Χρονικά, Αθήνα, 1999
  • Δρόσου Κωνσταντία, Αρχαιολογικό Δελτίο, Χρονικά, Αθήνα, 1998
  • Δρόσου Κωνσταντία, "Αποκατάσταση διατηρητέων γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας , Γέφυρα Αλατόπετρας , Γέφυρα Μόρφης" Πρακτικά ημερίδας Τα μνημεία της επαρχίας Βοϊου, Θεσσαλονίκη, 1999
  • Τσότσος Γεώργιος, "Μακεδονικά Γεφύρια, Τοπογραφία, αρχιτεκτονική, ιστορία ,λαογραφία.", Θεσσαλονίκη, 1997

Ετικέτες:

Έτος:

1998
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις