Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποκατάσταση Γέφυρας Κάστρου Γρεβενών
Κοντά στον οικισμό του Κάστρου στον ποταμό Γρεβενίτη υπάρχει μονότοξη λιθόκτιστη γέφυρα του 19ου αιώνα . Το συνολικό μήκος της πέτρινης διάβασης είναι 21μ. και το πλάτος της 2.90μ. Το τόξο σχηματίζεται με ακτινωτή τοποθέτηση γωνιόλιθων σε διπλή σειρά και έχει άνοιγμα 11.40μ. και ύψος 5.70μ. Τα άκρα της διάβασης κατά μήκος οριοθετούνται από λίθους, που προεξέχουν κατά 10εκ., ενώ σε αποστάσεις 1-1.20μ. παρεμβάλλονται επιμήκεις προεξέχοντες λίθοι που σχηματίζουν υποτυπώδες στηθαίο (αρκάδες). Η γέφυρα παρουσιάζει φθορές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης, όπως πτώσεις μικρών λίθων από τις όψεις της, και μικρής κλίμακας απώλεια λίθων στα άκρα της διάβασης κατά μήκος . Πιο σοβαρή είναι η κατάρρευση μεγάλου τμήματος (περίπου 5 κυβ.μέτρα ) στο ανατολικό άκρο της. Οι εργασίες αποκατάστασης άρχισαν τo 1999 με βάση την εγκεκριμένη μελέτη. Αφορούσαν την ανακατασκευή του ανατολικού τμήματος που κατέρρευσε ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία των φορτίων στις δύο πλευρές του τόξου, και βαθιά αρμολόγηση των όψεων με ταυτόχρονη τοποθέτηση των μικρών λίθων. Η τελική επιφάνεια των αρμών εισέχει κατά 5 εκατοστά. Ακολούθησε συντήρηση της λιθόστρωτης διάβασης με καθαρισμό και συμπλήρωση των λίθων που έλειπαν, στεγάνωση των αρμών, διόρθωση των μικροανωμαλιών της για την απόδοση των σωστών κλίσεων και τοποθέτηση λίθινων αρκάδων στη θέση αυτών που χάθηκαν.

Το έργο της αποκατάστασης της λιθόκτιστης γέφυρας του Κάστρου άρχισε το 1999. Φορέας υλοποίησης ήταν ο Δήμος Κοσμά του Αιτωλού Ν. Γρεβενών. Την επίβλεψη είχε μηχανικός της 11ης ΕΒΑ μετά από αρμόδια ανάθεση. Εφαρμόστηκε η εγκεκριμένη μελέτη (μελέτη κσι επίβλεψη εργασιών Κωνστ.Δρόσου πολιτικός μηχανικός 11ης ΕΒΑ με συνεργάτιδα την κ. Μαριάννα Ντόνα τεχνολόγο πολιτικό μηχανικό έκτακτη υπάλληλο 11ης ΕΒΑ). Ο προϋπολογισμός ένταξης του έργου στο Β ΚΠΣ ήταν 9.500.000 δρχ. Οι εργασίες που ήδη ολοκληρώθηκαν στοίχισαν 8.552.000 δρχ.

Xρηματοδότης: Noμαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

14/04/1999 - 15/06/2001

Τόπος:

  • Γρεβενά, Γρεβενών

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Κωνσταντία Δρόσου
Αναστηλώτρια πολιτικός μηχανικός
Τηλ: +30 23310 29737
Fax: +30 23310 71725, 2310 457902
e-mail: asioz@tee.gr

Βιβλιογραφία:

  • Δρόσου Κωνσταντία, Αρχαιολογικό Δελτίο, Χρονικά, Αθήνα, 2000
  • Τσότσος Γ.Π., Μακεδονικά γεφύρια, Τοπογραφία-Αρχιτεκτονική-Ιστορία -Λαογραφία, Θεσσαλονίκη, 1997, σ.54 εικ.24
  • Δρόσου Κωνσταντία, "Εργασίες αποκατάστασης μνημείων νομού Γρεβενών κατά τα έτη 1995-2001" ., Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Τα Γρεβενά, Ιστορία - Τέχνη- Πολιτισμός, Γρεβενά, 2002
  • Δρόσου Κωνσταντία, Αρχαιολογικό Δελτίο, Χρονικά, Αθήνα, 1999

Ετικέτες:

Έτος:

1999
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις