Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας είναι η υποστήριξη και ο συντονισμός δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, η δημιουργία και επικαιροποίηση του μητρώου πολιτιστικών φορέων, η ενθάρρυνση της δημιουργίας δικτύων πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τα θεματικά τμήματα και διευθύνσεις της Γ.Δ.Σ.Π..

Επίσης, η συστηματική παρακολούθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση του συνόλου των επιχορηγούμενων φορέων του τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού και των προγραμμάτων που
αυτοί υλοποιούν.

Προϊστάμενος:

Γκάτζιου Αναστασία
email προϊσταμένου: agatziou@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 82 01 956
Φαξ: +30 210 82 01 779


E-mail: dpde@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις