Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Περιφερειακής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Περιφερειακής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων είναι αρμόδιο για:
αα) Τη διαρκή επικαιροποίηση και την ηλεκτρονική αποτύπωση/διάδραση και χαρτογράφηση της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής.
ββ) Την καταγραφή, ψηφιακή αποτύπωση και προβολή των φεστιβάλ ανά την επικράτεια, των μειζόνων πολιτιστικών γεγονότων-διοργανώσεων και των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών της περιφέρειας.
γγ) Τη σύναψη, παρακολούθηση και υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων με τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας.
δδ) Τον έλεγχο για τη σκοπιμότητα, συγκρότηση, και θεσμική λειτουργία των Πολιτιστικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα.
εε) Την αξιοποίηση πολιτιστικού εκθεσιακού υλικού για την οργάνωση πολιτιστικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
στστ) Τη συνδρομή στην υλοποίηση των δράσεων που  σχεδιάζουν οι Διευθύνσεις της Γενικής Δ/νσης Σύγχρονου Πολιτισμού, όπως ημερίδες, εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βραβεύσεις, συνέδρια, σεμινάρια, εκδόσεις κ.λπ.
ζζ) Τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγών στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και άρσης των ανισοτήτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Συνεργειών και άλλες συναρμόδιες οργανικές μονάδες του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Προϊστάμενος:

Ανδρέου Ιωάννης
email προϊσταμένου: iandreou@culture.gr

Υπάγεται:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις