Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Παροχή οδηγιών για αποφυγή ανάθεσης σε τρίτους εργασιών που εμπίπτουν σε συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών
​Σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ (άρθρο 56 παρ. 1 του ΠΔ 4/2018 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 32/2022), στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι «η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής ​δημοσιονομικής διαχείρισης.»
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις