Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α'/24.12.1997), άρθρο 6 παρ. 4

ΝΟΜΟΣ 2557/1997 

"Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης " 

(ΦΕΚ 271/A'/24.12.1997) 

Άρθρο 6
Προβολή και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Μουσειακή πολιτική - Ερευνητικοί φορείς
 

4. Mε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Yπουργών Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, μετά από γνώμη της Eκκλησίας της Eλλάδος, καθορίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ίδρυση και λειτουργία, το σκοπό και τα μέσα εκπληρώσεώς του, τη διοίκηση και τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των χριστιανικών και εκκλησιαστικών μουσείων, που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 45 του ν. 590/1977 «Περί Kαταστατικού Xάρτου της Eκκλησίας». 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Εκκλησιαστικά μουσεία
 
Ημερολόγιο