Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α'/24.12.1997), άρθρο 9, παρ. 9 - 10

ΝΟΜΟΣ 2557/1997 

"Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης " 

(ΦΕΚ 271/A'/24.12.1997) 

Άρθρο 9 

9. Mε κοινή απόφαση των Yπουργών Περιβάλλοντος, Xωροταξία και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού μπορεί να τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο πόλεων ή οικισμών και να θεσπίζονται ειδικοί όροι δόμησης για μουσεία, αρχαιολογικές αποθήκες ή εργαστήρια του Yπουργείου Πολιτισμού. Mε κοινή απόφαση των ίδιων Yπουργών μετά από γνώμη του Kεντρικού Aρχαιολογικού Συμβουλίου, μπορεί να επιτρέπεται η κατασκευή μικρών κτισμάτων ή προσθηκών σε υπάρχοντα κτίρια, αναγκαίων για την προστασία ή προβολή των αρχαιολογικών χώρων μέσα στους χώρους αυτούς ή σε ζώνες προστασίας τους και θεσπίζονται οι ειδικοί όροι δόμησης και άλλοι αναγκαίοι περιορισμοί. 

10. Σε κηρυγμένα μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικές συλλογές, αρχαιολογικές αποθήκες και γενικότερα όπου φυλάσσονται ή εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα μεγάλης αξίας και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις που αφορούν την ασφάλεια και προστασία τους, που διαπιστώνονται με απόφαση του Yπουργού Πολιτισμού, η Δ.E.H. χορηγεί ηλεκτρικό ρεύμα κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης νόμου. 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Κατασκευή - συντήρηση μουσείων
 
Ημερολόγιο