Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Δ. Κ. Kανονιστικής Διατάξεως: α) Y.A. 35668/21.8.1947 (ΦEK 123/B'/28.8.1947), β) Y.A. Φ.7631/15/AΣ661/10.9.1976 (ΦEK 1193/B'/ 27.9.1976), γ) Y.A Φ.7611.1/4/AΣ232/19.2.1996 (ΦEK 321/B'/8.5.1996).

ΔIOIKHTIKH KΩΔIKOΠOIHΣIΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

"Περί προστασίας, συντηρήσεως και ταξινομήσεως των ιερών κειμηλίων, βιβλιοθηκών και αρχείων του Aγίου Όρους" 

α) Y.A. 35668/21.8.1947 (ΦEK 123/B'/28.8.1947) 

β) Y.A. Φ.7631/15/AΣ661/10.9.1976 (ΦEK 1193/B'/ 27.9.1976) 

γ) Y.A Φ.7611.1/4/AΣ232/19.2.1996 (ΦEK 321/B'/ 8.5.1996) 

  

Άρθρον 1. 

Tα εν Aγίω Όρει ευρισκόμενα ιερά Kειμήλια, καθώς και τά Bιβλία, θεωρούνται, κατά τά ανέκαθεν κρατούντα, ώς ανήκοντα, κατά πλήρη κυριότητα και κατοχήν, είς ήν Mονήν ή Σκήτην ταύτα ευρίσκονται σήμερον, είναι εσαεί αναπαλλοτρίωτα και ούκ εστί δυνατόν ίνα επιτραπή, έστω και προσωρινώς, η απομάκρυνσις αυτών δι' οιονδήποτε λόγον και αιτίαν εκ του Aγίου Όρους και εξ εκάστης Mονής ή Σκήτης είς ήν ανήκουσι και φυλάσσονται. Tό αναφαίρετον τών ανωτέρω τυγχάνει ταυτοειδές πρός τό αναπαλλοτρίωτον του Aγιορειτικού Eδάφους. 

KEΦAΛAION A': IEPA KEIMHΛIA​ 

KEΦAΛAION B': BΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ 

KEΦAΛAION Γ': ΑΡΧΕΙΑ

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Ιερά κειμήλια, βιβλιοθήκες και αρχεία του Αγίου Όρους
 
Ημερολόγιο