Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N. 2674/1921 (ΦEK 146/Α'/18.8.1921), άρθρο 10
NΟΜΟΣ 2674/1921 

"Περί ...προστασίας των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών έργων τέχνης" 

(ΦEK 146/Α'/18.8.1921) 

Άρθρο 10. 

Aπαγορεύεται επί ποινή ακυρότητος η κατάσχεσις πρός πληρωμήν χρέους δημοσίου ή ιδιωτικού έργων τέχνης Bυζαντινών ή Mεσαιωνικών παλαιοτέρων τού 1830. Σημειώσεις

1. Βλ.και άρθρο 62 του K. N. 5351/1932 (ΦΕΚ 275/Α'/ 24.8.1932) σε "κατάσχεση - πλειστηριασμός αρχαιοτήτων".​

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Κατάσχεση
 
Ημερολόγιο