Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Α. Δ. 5/1937 (ΦΕΚ 123 Β'/5.7.1937), άρθρα 4 - 5

Aστυνομική Διάταξις αρ. 5/1937 

"Μέτρα τάξεως και ευκοσμίας" 

(ΦΕΚ 123/Β'/5.7.1937)  

Άρθρο 4
Απαγόρευσις απλώματος ασπρορρούχων.
 

Απαγορεύομεν το άπλωμα ασπρορρούχων επί των δένδρων και συρμάτων των οδών και πλατειών, επί των απεριφράκτων οικοπέδων ή γηπέδων, και επί των προς το μέρος των οδών εξωστών και παραθύρων των οικιών των κειμένων εντός της ζώνης της σχηματιζομένης εκ των οδών Αλεξάνδρας, Πατησίων, Κυψέλης, Αγ. Μελετίου, Κωσταντινουπόλεως, Ιεράς οδού, Δημοφώντος, Φλυέων, Αποστόλου Παύλου, Μασαραλιώτου, Πετμεζά, ρεύματα Ιλυσσού, Λαμψάκου, Κηφισσίας, και Αλεξάνδρας. Επαφίεται ημίν το δικαίωμα όπως δι' αποφάσεων ημών επεκτείνομεν το μέτρον της απαγορεύσεως και επί των εκτός της ανωτέρω ζώνης οδών και πλατειών της δικαιοδοσίας ημών.Ωσαύτως απαγορεύομεν το άπλωμα ασπρορρούχων εις άπαντας τους αρχαιολογικούς τόπους της δικαιοδοσίας ημών, ώς και επί των κιγκλιδωμάτων ή περιφραγμάτων αυτώνΆρθρο 5
Απαγόρευσις προσδέσεως ζώων εις αρχαιολογικούς χώρους.
 

Απαγορεύομεν την πρόσδεσιν ζώων εις τα παντός είδους κιγκλιδώματα δι' ων εισί περιπεφραγμένοι οι αρχαιολογικοί χώροι. 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Μέτρα τάξης
 
Ημερολόγιο