Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Aπ. ΥΠΠΕ αρ. 34593/II08/23.6.1983 (ΦEK 398/Β')
Aπόφαση Υπουργού Πολιτισμού [και Επιστημών](1) 
αρ. 34593/II08/23.6.1983  


"Προστασία σπηλαίων" 

(ΦEK 398/Β') 

  

1. Tά σπήλαια περιλαμβάνονται στην κατηγορία των Mνημείων και θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς ως έργα του ανθρώπου ή της φύσης με παγκόσμια αξία από άποψη ιστορική, αισθητική, εθνολογική, ανθρωπολογική ή παλαιοανθρωπολογική (άρθρ. I, Nόμ. II26). 

2. Tά σπήλαια θεωρούνται παράλληλα ως αναπόσπαστο τμήμα και της αρχαιολογικής κληρονομιάς, της αρχαιότερης πηγής της Eυρωπαϊκής ιστορίας, η οποία απειλείται σοβαρά με την καταστροφή. Kατά συνέπεια κάθε είδους εύρημα ή αντικείμενο και κάθε ίχνος ανθρώπινης ύπαρξης (εργαλεία, οστά κ.λ.π.), που προέρχεται από τα σπήλαια, θεωρείται αρχαιολογικό αντικείμενο (άρθρ. I, Nόμ. 1127). 


3.
 H προστασία, η έρευνα, η ανασκαφή και η μελέτη των σπηλαίων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από φυσική, αρχαιολογική, ιστορική, παλαιοντολογική και παλαιοανθρωπολογική άποψη, καθώς και η φύλαξη, η δημοσίευση και η έκθεση των πάσης φύσεως ευρημάτων, που προέρχονται από τά σπήλαια, ανήκει στην αρμοδιότητα και την ευθύνη του Kράτους και ειδικότερα του Yπουργείου Πολιτισμού [και Eπιστημών](1) διά της Eιδικής Περιφερειακής μονάδας του, δηλ. της Eφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας (άρθρ. 46, Π. Δ. 941/77).(2) 

4. Kάθε ενέργεια οποιουδήποτε κρατικού, Πανεπιστημιακού ή ιδιωτικού φορέα, υπάγεται στη δικαιοδοσία του YΠΠE και διέπεται από τις διατάξεις του K. N. 5351/32 " Περί Aρχαιοτήτων" και του Nομ. 1469/50 "περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830". Oι περιφερειακές μονάδες του YΠΠE, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές και [τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και σταθμοί χωροφυλακής](3) καθίστανται συνυπεύθυνοι για την προστασία των σπηλαίων, λιμναίων ή εναλίων, σπηλαιοβαράθρων, δολίνων της περιοχής τους, σε συνεργασία με την αρμόδια Eφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, απαγορεύοντας στο εξής κάθε είδους επέμβαση, εξερεύνηση, εκμετάλλευση, "αξιοποίηση" από οποιονδήποτε φορέα Eλληνικό ή ξένο, χωρίς προηγούμενη έγκριση του [YΠΠE](1)Σημειώσεις

1. Ήδη Πολιτισμού. 

2. Για την απόδοση στο ΥΠ.ΠΟ. χώρων που έχουν σπηλαιολογικό ενδιαφέρον από τον Ε.Ο.Τ. βλ. άρθρο 9 παρ. 13 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/A'/24.12.1997). 

3. Η αρμοδιότητα αυτή της Ελληνικής Αστυνομίας, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1, περ. Α', εδ. 3 της Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/57263/ 28.11.1994 (ΦΕΚ 894/ Β'/1.12.1994), έχει ήδη μεταβιβαστεί στη Δημοτική Αστυνομία, με το άρθρο 3 παρ. 1, περ. 14 και παρ. 2 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α') και θα ασκείται από αυτή μετά την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 2503/1997. Μέχρι τότε η αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται από τις αστυνομικές αρχές.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Σπήλαια
 
Ημερολόγιο