Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Π. Δ. 941/1977 (ΦΕΚ 320/Α'/17.10.1977), άρθρο 46
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 941/1977 

"Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού [και Επιστημών](1)" 

(ΦΕΚ 320/Α'/17.10.1977) 

Άρθρο 46
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
 

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, με έδραν τας Αθήνας, έχει δικαιοδοσίαν επί ολοκλήρου της επικρατείας. Η αρμοδιότης αυτής ανάγεται εις την έρευναν, ανασκαφήν, μελέτην και προστασίαν των σπηλαίων, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον από φυσικής, αρχαιολογικής, ιστορικής,παλαιοντολογικής και παλαιοανθρωπολογικής απόψεως, ως και εις την φύλαξιν, δημοσίευσιν και έκθεσιν των εξ αυτών προερχομένων ευρημάτων. Σημειώσεις

1. Είδη Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Σπήλαια
 
Ημερολόγιο