Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αγορανομική Διάταξη 14/1989, άρθρο 363(α)
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 14/1989

"Κωδικοποίηση αγορανομικών διατάξεων" 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 

  

Άρθρο 363 (α)

"Για τη διάθεση στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων επιβάλλεται όπως στη συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεώς τους, αναγράφεται σε εμφανές μέρος και με σαφήνεια, ότι η χρήση των οργάνων αυτών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν αδείας της αρχαιολογικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Νόμο 2557/1997 άρθρο 9 παρ. 8."(1)Σημειώσεις


1. Το άρθρο 363 (α) προστέθηκε με την αγορανομική διάταξη αρ. 17/21.12.1998 (ΦΕΚ 1330/Β'/31.12.1998)

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Ανιχνευτές μετάλλων
 
Ημερολόγιο