Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Υ. Α. αρ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1-Α2/22647/1336/5.5.1998 (ΦΕΚ 620/Β'/19.6.1998), κεφ. 2

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1-Α2/22647/1336/5.5.1998
 

"Αναπροσαρμογή τελών: φωτογράφησης κινηματογράφησης - βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική εκμετάλλευση και εκδηλώσεωνσε αρχαία θέατρα" 

(ΦΕΚ 620/Β'/19.6.1998) 

2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, SLIDES ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ.

 

2. 1. ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ:

 α. Βιβλία και έντυπα ευρείας κυκλοφορίας, όπως ενδεικτικά: εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, αρχαιολογικοί - τουριστικοί οδηγοί, ιστορικά - αρχαιολογικά βιβλία, βιβλία τέχνης, εκπαιδευτικά - αρχαιολογικά βιβλία και περιοδικά κ.λπ.


Δρχ. 15.000 κατά φωτογραφία ή SLIDE.

β. SLIDE 35 M.M. για προβολή, εκπαιδευτικές ταινίες, οπτικοακουστικά προγράμματα ενημερωτικού χαρακτήρα κ.λπ.

Δρχ. 10.000 κατά φωτογραφία ή SLIDE. 

γ. Κάρτες, πολύπτυχα, αφίσες, ημερολόγια, φωτογραφικά λευκώματα, εξώφυλλα βιβλίων και δίσκων, ολοσέλιδες ένθετες φωτογραφίες σε βιβλία κ.λπ. 

Δρχ. 30.000 κατά φωτογραφία ή SLIDE. 

δ. Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά: 

φίρμες, ετικέττες, στάμπες σε υφάσματα, διαφημίσεις σε Μ.Μ.Ε. κ.λπ.

Δρχ. 500.000 κατά φωτογραφία ή SLIDE.2.1.1. Τα ανωτέρω τέλη των παραγ. α) έως δ.) κατά φωτογραφία ή SLIDE κ.λπ. καλύπτουν δικαιώματα για τη συγκεκριμένη χρήση, για την οποία υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Για κάθε νέα χρήση της ίδιας φωτογραφίας ή SLIDE υποβάλλεται νέα αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και καταβάλλονται τα ανάλογα κατά περίπτωση τέλη υπέρ του ΤΑΠ.

Ειδικότερα η ψηφιοποίηση φωτογραφιών ή SLIDES κ.λπ. υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς προηγούμενη άδεια απαγορεύεται.2.1.2. Τα οριζόμενα στην παρ. 2.1.α) τέλη καλύπτουν μία (1) εκδοτική χρήση και δικαιώματα διάθεσης της έκδοσης σε μία (1) γλώσσα στη χώρα έκδοσής της. 

Εφόσον η ίδια έκδοση κυκλοφορεί στη χώρα έκδοσής της σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες, τα τέλη δημοσίευσης κατά φωτογραφία/SLIDE προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε επιπλέον γλώσσα. 

Για τη διάθεση της έκδοσης σε χώρες πέραν της χώρας έκδοσής της, τα τέλη κατά φωτογραφία/SLIDE προσαυξάνονται ως εξής: 

-σε δύο (2) έως δέκα (10) χώρες:

α) στην ίδια γλώσσα προσαύξηση 50%
β) σε περισσότερες από (1) γλώσσες προσαύξηση 100%

- σε έντεκα (11) και άνω χώρες:

α) στην ίδια γλώσσα: προσαύξηση 300%.
β) σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες: προσαύξηση 500%.

Για κάθε επανέκδοση του ίδιου βιβλίου καταβάλλονται νέα τέλη δημοσίευσης που ορίζονται στο 50% των τελών που ισχύουν το χρόνο της επανέκδοσης.2.1.3. Τα οριζόμενα στις παρ. 2.1.β) έως 2.1.δ) τέλη κατά φωτογραφία ή SLIDE καλύπτουν δικαιώματα χρήσης για δύο (2) χρόνια.2.1.4. Τα ανωτέρω τέλη δημοσίευσης φωτογραφιών, SLIDES κ.λπ. υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου της παρ. 2.1. καταβάλλονται για τη χρήση φωτογραφικού υλικού αρχείων εντός και εκτός Ελλάδας, εφόσον απεικονίζουν αντικείμενα Ελληνικών Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους της Ελλάδας.2.1.5. Για τη δημοσίευση φωτογραφιών, SLIDES κ.λπ. υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου (αντικείμενα Ελληνικών Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών, Μνημεία και Αρχαιολογικοί Χώροι της Ελλάδας) είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση της προέλευσης των αρχαίων, η οποία δηλώνεται ως εξής:

με τον τίτλο του Μουσείου ή της Αρχαιολογικής Συλλογής (για τα εκθέματα) ή της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων (για μνημεία/Αρχαιολογικούς Χώρους).

- με τον τίτλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ που δηλώνει την Υπηρεσία που εισπράττει τα τέλη δημοσίευσης και διατηρεί το COPYRIGHT.2.1.6. Ως αρχαιολογικά θέματα που υπόκεινται σε τέλη δημοσίευσης νοούνται εκθέματα Μουσείων που υπάγονται στις διευθύνσεις Προϊστορικών και Κλασσικών και Βυζαντινών / Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι, αρχαία και βυζαντινά μνημεία και γενικά μνημεία που προστατεύονται από την αρχαιολογική νομοθεσία.2.1.7. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ

 

Από την καταβολή τελών υπέρ του ΤΑΠ της παρ. 2.1. απαλλάσσονται:

α. Εκδόσεις των Ελληνικών Κρατικών Φορέων όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης και των αντίστοιχων Κρατικών Φορέων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξυπηρετούν αποκλειστικά διδακτικούς σκοπούς.

β. Επιστημονικά έργα Ελλήνων ή αλλοδαπών επιστημόνων και Εκδόσεις περιοδικές και μη επιστημονικών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που κυκλοφορούν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων (μέχρι 3.000 αντίτυπα) με προέχοντα σκοπό την κυκλοφορία τους σε ειδικούς επιστήμονες προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστημονική έρευνα.

γ. Οι διαφάνειες που χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ελληνικής Κρατικής Τηλεόρασης ή των Κρατικών Τηλεοράσεων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ενθαρρυνθεί η παραγωγή τους.2. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ εκδόσεις (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης αρχαιολογικής νομοθεσίας για τη δημοσίευση φωτογραφιών, SLIDES κ.λπ. υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου (οπτικό περιεχόμενο) σε Ηλεκτρονικές Εκδόσεις οποιασδήποτε μορφής (όπως ενδεικτικά: CD-ROM, CD-VIDEO, CD-I, PHOTO-CD κ.λπ.) με προέχοντα σκοπό τη διάδοση πληροφοριών ευρέως αρχαιογνωστικού πολιτιστικού περιεχομένου (όπως ενδεικτικά: αρχαιολογικές - ιστορικές εκδόσεις, εκδόσεις τέχνης, εκδόσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αρχαιολογικοί - τουριστικοί οδηγοί, τουριστικές επιχειρηματικές εκδόσεις, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, παιχνίδια λευκώματα κ. λπ.) απαιτείται η έγκριση των αρμόδιων Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ., οι οποίες χορηγούν τη σχετική άδεια μετά την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερομένους.2.2.1. Τα τέλη δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονικούς τίτλους (τέλη Ηλεκτρονικού τίτλου) καθορίζονται κατά χώρα/χώρες έκδοσης, χώρα/χώρες διάθεσης, αριθμό αντιτύπων και αριθμό εικόνων ως εξής:Α. Χώρες Έκδοσης Ηλεκτρονικού Τίτλου:

Ι. Έκδοση σε μία (1) χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ελλάδας) και στην Κύπρο:

α) Για αριθμό αντιτύπων 1 έως 3.000:

οπτικό περιεχόμενο: οι πρώτες 1 - 100 εικόνες: δρχ. 12.000 κάθε εικόνα.
οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 101 - 500 εικόνες: δρχ. 11.000 κάθε εικόνα.
οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 501 - 1000 εικόνες: δρχ. 10.000 κάθε εικόνα.
οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 1001 - 2000 εικόνες: δρχ. 9.000 κάθε εικόνα.
οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 2001 - 3000 εικόνες: δρχ. 8.000 κάθε εικόνα.

β) Για αριθμό αντιτύπων 3001 - 6000:

οπτικό περιεχόμενο: οι πρώτες 1 - 100 εικόνες: δρχ. 15.000 κάθε εικόνα.
οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 101 - 500 εικόνες: δρχ. 13.500 κάθε εικόνα.
οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 501 - 1000 εικόνες: δρχ. 12.000 κάθε εικόνα.
οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 1001 - 2000 εικόνες: δρχ. 10.500 κάθε εικόνα.
οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 2001 - 3000 εικόνες: δρχ. 9.000 κάθε εικόνα.

γ) Για αριθμό αντιτύπων 6001 και άνω:

οπτικό περιεχόμενο: οι πρώτες 1 - 100 εικόνες: δρχ. 24.000 κάθε εικόνα.
οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 101 - 500 εικόνες: δρχ. 22.000 κάθε εικόνα.
οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 501 - 1000 εικόνες: δρχ. 20.000 κάθε εικόνα.
οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 1001 - 2000 εικόνες: δρχ. 18.000 κάθε εικόνα.
οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 2001 - 3000 εικόνες: δρχ. 16.000 κάθε εικόνα.Διευκρινίσεις:

- Τα ανωτέρω τέλη Ηλεκτρονικού τίτλου κατά εικόνα καλύπτουν την μεμονωμένη απεικόνιση ενός (1) αντικειμένου Μουσείου ή ενός (1) μνημείου σε στατική μορφή.

- Για τις στατικές απεικονίσεις συνόλων αντικειμένων Μουσείων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων (γενικές λήψεις) τα τέλη κατά εικόνα τριπλασιάζονται.

- Εφόσον το οπτικό περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού τίτλου προέρχεται από βιντεοσκοπημένες ή κινηματογραφημένες λήψεις σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους σε τμήμα ή στο σύνολό του τα τέλη καθορίζονται ως εξής:

α) Για αριθμό αντιτύπων 1 έως 3000:

Για οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 15': 500.000 δρχ.
Για οπτικό περιεχόμενο μέχρι 30': 650.000 δρχ.
Για οπτικό περιεχόμενο μέχρι 45': 800.000 δρχ.
Για οπτικό περιεχόμενο μέχρι 60': 1.000.000 δρχ.
Για οπτικό περιεχόμενο διάρκειας άνω των 60': 2.000.000 δρχ.

β) Για αριθμό αντιτύπων 3001 έως 6000:

Για οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 15':600.000 δρχ.
Για οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 30': 650.000 δρχ.
Για οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 45': 900.000 δρχ.
Για οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 60': 1.050.000 δρχ.
Για οπτικό περιεχόμενο διάρκειας άνω των 60': 2.100.000 δρχ.

γ) Για αριθμό αντιτύπων 6001 και άνω:

Για οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 15': 700.000 δρχ.
Για οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 30': 850.000 δρχ.
Για οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 45': 1.000.000 δρχ.
Για οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 60': 1.150.000 δρχ.
Για οπτικό περιεχόμενο διάρκειας άνω των 60': 2.200.000 δρχ.

ΙΙ. Για την Ελλάδα και μόνον για τις ελληνικές παραγωγές ισχύουν οι ανωτέρω τιμές μειωμένες κατά 30% προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή και η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας στην ευρεία διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού, καθώς και η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρονικών προϊόντων με ευρύ αρχαιογνωστικό περιεχόμενο.

ΙΙΙ. Λοιπές χώρες (πλην των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου): Ορίζεται το διπλάσιο των ανωτέρω τελών.Συμπαραγωγές

α. Έκδοση Ηλεκτρονικού τίτλου στην Ελλάδα με συμπαραγωγή Ελλήνων και Eυρωπαίων: Ισχύουν οι ανωτέρω τιμές μειωμένες κατά 20%.

β. Έκδοση Ηλεκτρονικού τίτλου στην Ελλάδα με συμπαραγωγή Ελλήνων και άλλων μη Ευρωπαίων: Ισχύουν οι ανωτέρω τιμές μειωμένες κατά 10%.Β. Γλώσσες Έκδοσης

Τα ανωτέρω τέλη καλύπτουν την Έκδοση του Ηλεκτρονικού Τίτλου σε μία (1) γλώσσα, στην χώρα Έκδοσής του.

Εφόσον ο Ηλεκτρονικός τίτλος εκδίδεται σε μία (1) χώρα και σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες τα τέλη κατά εικόνα προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε επιπλέον γλώσσα.Γ. Χώρες διάθεσης του Ηλεκτρονικού Τίτλου

Για τη διάθεση του Ηλεκτρονικού Τίτλου σε χώρες πέραν της χώρας έκδοσης τα τέλη κατά εικόνα προσαυξάνονται ως εξής:

σε δύο (2) έως δέκα (10) χώρες:

α) στην ίδια γλώσσα: προσαύξηση 50%
β) σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες: προσαύξηση 100 %

σε έντεκα (11) χώρες και άνω:

α) στην ίδια γλώσσα: προσαύξηση 300%
β) σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες: προσαύξηση 500 %2.2.2. Διάρκεια ισχύος τελών.

Τα ως άνω καθοριζόμενα τέλη Ηλεκτρονικού Τίτλου ισχύουν για δύο (2) έτη. 

Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τα τέλη αναπροσαρμόζονται.

 

2.2.3. Εκδοτική χρήση.

Τα τέλη ηλεκτρονικού τίτλου καλύπτουν μόνο την πρώτη έκδοση και μόνον τον αριθμό αντιτύπων που δηλώνεται. Κάθε επανέκδοση νοείται ως νέα έκδοση. Τα τέλη καθορίζονται μειωμένα κατά 50% επί των τελών που ισχύουν τον χρόνο της επανέκδοσης.2.2.4. Εκπαιδευτικοί - Διδακτικοί Ηλεκτρονικοί Τίτλοι:

Απαλλαγή τέλους Ηλεκτρονικού τίτλου.

Από την καταβολή του τέλους Ηλεκτρονικού Τίτλου απαλλάσσονται Ηλεκτρονικοί τίτλοι που εκδίδονται στην Ελλάδα από Ελληνικούς Κρατικούς φορείς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, εξυπηρετούν αποκλειστικά διδακτικούς - εκπαιδευτικούς σκοπούς και διατίθενται δωρεάν.

Το αυτό ισχύει για τους αντίστοιχους φορείς κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδονται στις χώρες της Ε.Ε.2.2.5. Ερευνητική χρήση

Για τη χρήση εικόνων με απαλλαγή από την καταβολή τέλους Ηλεκτρονικού Τίτλου σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από εποπτευόμενα κρατικά Ιδρύματα απαιτείται η σχετική έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.2.2.6. Έκδοση άδειας δημοσίευσης και καταβολής των υπέρ του ΤΑΠ τελών Ηλεκτρονικού Τίτλου.

α) Για την κυκλοφορία Ηλεκτρονικού τίτλου με αρχαιολογικό οπτικό περιεχόμενο απαιτείται η χορήγηση αδείας δημοσίευσης των εικόνων αρχαίων από τις αρμόδιες Δ/νσεις Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, οι οποίες ελέγχουν και τα κείμενα του τίτλου, καθώς και η καταβολή των υπέρ του ΤΑΠ τελών.

β) Η έκδοση της άδειας δημοσίευσης είναι ονομαστική και ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο τίτλο, τον αριθμό των αντιτύπων και τη διάθεση στη χώρα/χώρες και στις γλώσσες που δηλώνεται.

γ) Ταυτόχρονα με την έκδοση του Ηλεκτρονικού τίτλου και πριν από την κυκλοφορία του, είναι υποχρεωτική η κατάθεση ενός (1) αντιτύπου στο ΤΑΠ, μαζί με ένα αντίγραφο της σχετικής άδειας δημοσίευσης του οπτικού περιεχομένου που έχει εκδοθεί από την αρμόδια διεύθυνση αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.

Σε περίπτωση εντοπισμού κυκλοφορίας Ηλεκτρονικού τίτλου χωρίς την εφαρμογή της διάταξης αυτής το ΥΠΠΟ και το ΤΑΠ επιφυλάσσονται να κινήσουν τις νομικές διαδικασίες για την απαίτηση των δικαιωμάτων τους.

δ) Ο δανεισμός (ή η διάθεση) σε τρίτους του συνόλου ή μέρους του οπτικού περιεχομένου Ηλεκτρονικού τίτλου, για τον οποίον έχει εκδοθεί σχετική άδεια χρήσης στο συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Τίτλο, απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, προκειμένου να καταβληθούν τα σχετικά τέλη στο ΤΑΠ για τη νέα χρήση.2.2.7. Γενικές Ρυθμίσεις

α) Τα ως άνω καθοριζόμενα τέλη εφαρμόζονται μόνο για τους Ηλεκτρονικούς τίτλους περιορισμένης καταναλωτικής διαθεσιμότητας (εκτός διευρυμένης επικοινωνίας και δικτύωσης), δηλαδή για Εκδόσεις μιας πηγής και Υπηρεσίες Πληροφόρησης εκτός επικοινωνιακής δικτύωσης.

β) Για τη διάθεση και χρήση οποιασδήποτε φύσης υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε προηγμένες τεχνολογικές πλατφόρμες ανάπτυξης για την τηλεργασία και την ανταλλαγή τηλεπληροφορίας ή/και μέσα πολλαπλών χρηστών, όπως:

- Τηλεπικοινωνίες ευρείας Ζώνης
- Προηγμένοι Δίαυλοι Μεταβίβασης
- Ψηφιακά Δίκτυα Ολοκληρωμένων Πληροφοριών και τηλεπληροφορικής.
- Ευρυζωνική δορυφορική και άλλη μετάδοση Προηγμένων Διεπαφών.
- Επεξεργασία καλωδιακού κειμένου και εικόνας.
- Άλλα μέσα προηγμένης τεχνολογίας που δεν κατονομάζονται ανωτέρω απαιτείται ειδική έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και καταβολή αναλόγου τέλους υπέρ του ΤΑΠ, που καθορίζεται κατά περίπτωση, εφόσον δοθεί σχετική έγκριση.

γ) Οπτικό περιεχόμενο Ηλεκτρονικού Τίτλου, για το οποίο έχει εγκριθεί απαλλαγή τέλους, απαγορεύεται να διατεθεί για εμπορικούς σκοπούς, είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά.

δ) Απαγορεύεται να δημοσιευτούν - κυκλοφορήσουν για εμπορική εκμετάλλευση τα παράγωγα έντυπα προϊόντα (τεχνολογία εκτύπωσης) του συνόλου ή τμήματος του ηλεκτρονικού προϊόντος και του τίτλου κατ' επέκταση.

ε) Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση ολόκληρου ή μέρους του οπτικού περιεχομένου Ηλεκτρονικού τίτλου σε άλλα θέματα παράγωγα, από τα οποία θα προκύψουν νέοι τίτλοι.

στ) Η αναπαραγωγή εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου (αντικείμενα Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών, Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι του Κράτους) από βιβλία και έντυπες εκδόσεις τρίτων για τη δημιουργία οπτικού περιεχομένου Ηλεκτρονικού τίτλου, στο σύνολό του ή σε τμήμα αυτού απαιτεί:

1. Την προηγούμενη έγκριση και της αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ για την άδεια δημοσίευσης των εικόνων των αρχαίων στον συγκεκριμένο τίτλο, και

2. Την καταβολή των υπέρ του ΤΑΠ τελών.

ζ) Οι ως άνω όροι ισχύουν και για την χρήση σε Ηλεκτρονικό Τίτλο αρχαιολογικού φωτογραφικού υλικού τρίτων, ήτοι: χρήση φωτογραφικών αρχείων εντός και εκτός της Ελλάδας, τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες, SLIDES, κ.λπ. αντικειμένων Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Κράτους.2.2.8. Εκδόσεις Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

Η ψηφιοποίηση και αναπαραγωγή καθώς και η κάθε μορφής χρήση του λεκτικού περιεχομένου όλων ανεξαιρέτως των εκδόσεων του ΤΑΠ, απαιτούν την προηγούμενη σχετική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠ, το οποίο και καθορίζει το καταβλητέο τέλος Ηλεκτρονικού τίτλου.

Η καταβολή τέλους εξετάζεται από το Δ. Σ. του ΤΑΠ κατά περίπτωση.2.2.9. Γνωστοποίηση Προέλευσης

Ο Ηλεκτρονικός τίτλος περιέχει απαραιτήτως τη γνωστοποίηση προέλευσης των αρχαίων, που αποτελούν το οπτικό περιεχόμενό του.

Η γνωστοποίηση αυτή δηλώνεται:

α. Με τον τίτλο του Μουσείου/της Αρχαιολογικής Συλλογής (εφόσον πρόκειται για αντικείμενο) ή της Εφορείας Αρχαιοτήτων (εφόσον πρόκειται για μνημείο ή χώρο).

β. Με τον τίτλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο τίτλος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων δηλώνει την Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού που εισπράττει το τέλος Ηλεκτρονικού Τίτλου. Ως αρχαιολογικά θέματα που υπόκεινται σε τέλη δημοσίευσης Ηλεκτρονικού τίτλου νοούνται εκθέματα Μουσείων που υπάγονται στις Διευθύνσεις Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων/ Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Αρχαιολογικοί Χώροι, Αρχαία και Βυζαντινά Μνημεία και γενικά Μνημεία που προστατεύονται από την αρχαιολογική νομοθεσία.2.2.10. Γνωστοποίηση COPYRIGHT.

Ο Ηλεκτρονικός Τίτλος περιέχει απαραιτήτως τη γνωστοποίηση του COPYRIGHT του Υπουργείου Πολιτισμού επί των αρχαίων που αποτελούν το οπτικό περιεχόμενό του και το οποίο ουδέποτε εκχωρείται.

Η γνωστοποίηση αυτή δηλώνεται ως εξής:

COPYRIGHT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Τέλη δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου
 
Ημερολόγιο