Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Υ. Α. αρ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1-Α2/22647/1336/5.5.1998 (ΦΕΚ 620/Β'/19.6.1998), κεφ. 1
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1-Α2/22647/1336/5.5.1998
 

"Αναπροσαρμογή τελών: φωτογράφησης κινηματογράφησης - βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική εκμετάλλευση και εκδηλώσεων σε αρχαία θέατρα" 

(ΦΕΚ 620/Β'/19.6.1998) 

  

1. 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ1.1.1. Η φωτογράφηση με απλή φορητή ερασιτεχνική μηχανή χωρίς φλας στα Μουσεία, τις Αρχαιολογικές Συλλογές και τους Αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.1.1.2. Η φωτογράφηση με απλή φορητή μηχανή με φλας ή ενσωματωμένο φλας καθώς και η ολογραφική φωτογράφηση σε Αρχαιολογικούς χώρους, Μνημεία και Αρχαιολογικές Συλλογές απαγορεύεται.1.1.3. Για φωτογράφηση με επαγγελματική μηχανή χωρίς παρεμβολή προσώπων καταβάλλονται τέλη φωτογράφησης:

I. Αρχαιολογικοί χώροι δρχ. 60.000 ημερησίως για κάθε αρχαιολογικό χώρο.

ΙΙ. Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές.

α. Χωρίς μετακίνηση αντικειμένων ή άνοιγμα προθηκών, χωρίς ρευματοληψία δρχ. 3.000 ανά αντικείμενο και ρευματοληψία 4.000 ανά αντικείμενο.

β. Με μετακίνηση αντικειμένων ή άνοιγμα προθηκών, χωρίς ρευματοληψία δρχ. 12.000 ανά αντικείμενο και με ρευματοληψία δρχ. 18.000 ανά αντικείμενο.

ΙΙΙ. Γενικές φωτογραφικές λήψεις μεμονωμένων Μνημείων σε Αρχαιολογικούς Χώρους, καθώς και στον εσωτερικό χώρο ή στον αύλειο χώρο Αρχαιολογικών Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών χωρίς εστιασμό σε μεμονωμένα αντικείμενα: δρχ. 30.000 ημερησίως.1.1.4. Για φωτογράφηση με επαγγελματική μηχανή για εμπορικούς, διαφημιστικούς σκοπούς με παρεμβολή προσώπων σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία και Μουσεία καταβάλλονται τέλη φωτογράφησης δρχ. 200.000 ημερησίως για κάθε αρχαιολογικό χώρο ή μνημείο.

Τα τέλη μπορούν να προσαυξάνονται κατά την κρίση των Αρχαιολογικών Συμβουλίων, εφόσον χορηγείται η απαιτούμενη άδεια.1.1.5. Για αεροφωτογράφηση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων καταβάλλονται κατώτατα τέλη δρχ. 100.000 ημερησίως για κάθε μνημείο και 150.000 για κάθε αρχαιολογικό χώρο.1.1.6. Για υποβρύχιες φωτογραφήσεις αρχαιοτήτων καταβάλλονται κατώτατα τέλη δρχ. 200.000 ημερησίως.

Τα ανωτέρω τέλη των παραγράφων 1.1.5 και 1.1.6 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων ή τα Αρχαιολογικά Συμβούλια.1. 2. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

 

1.2.1. Η βιντεοσκόπηση σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους με ερασιτεχνικές μηχανές τύπου VHS 1/2 ιντσών επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι βιντεοταινίες δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.1.2.2. Η ολογραφική κινηματογράφηση - βιντεοσκόπηση στα Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους απαγορεύεται.1.2.3 Για ταινίες πολιτιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου (DOCUMANTAIRE) και για ταινίες για εκπαιδευτικά προγράμματα με ή χωρίς αφηγητή καταβάλλονται τέλη:

Ι. Αρχαιολογικοί χώροι και Μνημεία: δρχ. 25.000 ημερησίως για κάθε Χώρο ή Μνημείο.

ΙΙ. Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές: δρχ. 18.000 ημερησίως για κάθε Μουσείο ή Αρχαιολογική Συλλογή.

Ειδικά για τους Αρχαιολογικούς Χώρους Ακροπόλεως Αθηνών, Ολυμπίας, Δελφών, Επιδαύρου, Δήλου, Κορίνθου, Μυστρά, Μυκηνών, Κνωσσού, Φαιστού καταβάλλονται τέλη δρχ. 40.000 ημερησίως για κάθε χώρο. Ειδικά για τα Μουσεία Ακροπόλεως Αθηνών, Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Χριστιανικό, Ηρακλείου, Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Ολυμπίας, Δελφών, Επιδαύρου, Δήλου, Κορίνθου και Μυστρά καταβάλλονται τέλη δρχ. 25.000 για κάθε Μουσείο.1.2.4. Για ταινίες στις οποίες συμμετέχουν πρόσωπα ακόμα και ένα (1) εφόσον ο χώρος λειτουργεί ως σκηνικό και δεν αποτελεί το αντικείμενο της ταινίας καταβάλλονται τέλη:

Ι. Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία: δρχ. 150.000 ημερησίως για κάθε Αρχαιολογικό Χώρο ή Μνημείο.

ΙΙ. Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές: δρχ. 150.000 ημερησίως για κάθε Μουσείο ή Αρχαιολογική Συλλογή.

Ειδικά για τους Αρχαιολογικούς Χώρους Ακροπόλεως, Ολυμπίας, Δελφών, Επιδαύρου, Δήλου, Κορίνθου, Μυστρά, Μυκηνών, Κνωσσού, Φαιστού καταβάλλονται τέλη δρχ. 200.000 για κάθε χώρο και για τα Μουσεία Ακροπόλεως Αθηνών, Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Χριστιανικό, Ηρακλείου, Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Ολυμπίας, Δελφών, Επιδαύρου, Δήλου, Κορίνθου, Μυστρά καταβάλλονται τέλη δρχ. 200.000 ημερησίως για κάθε Μουσείο.

Σε περίπτωση που σε καμία από τις λήψεις που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο χώρο, Μνημείο ή Μουσείο δεν περιλαμβάνονται πρόσωπα τα τέλη καταβάλλονται μειωμένα κατά 25%.1.2.5. Για κινηματογραφικές λήψεις/βιντεοσκοπήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς με ή χωρίς παρεμβολή προσώπων σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνημεία, καταβάλλονται τέλη δρχ. 600.000 ημερησίως για κάθε χώρο ή Μνημείο.1.2.6. Για αεροκινηματογράφηση - βιντεοσκόπηση αρχαιοτήτων καταβάλλονται κατώτατα τέλη: δρχ. 200.000 ημερησίως.1.2.7. Για υποβρύχια κινηματογράφηση - βιντεοσκόπηση αρχαιοτήτων καταβάλλονται κατώτατα τέλη 200.000 ημερησίως.

Οι ανωτέρω κινηματογραφήσεις - βιντεοσκοπήσεις των παρ. 1.2.6. και 1.2.7 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων ή τα Αρχαιολογικά Συμβούλια.

Τα κείμενα εκφωνούμενα ή περιγράφοντα την σκηνοθεσία που συνοδεύουν τις ταινίες όλων των ανωτέρων κατηγοριών, κατατίθενται για έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο πριν την έκδοση της άδειας. Η άδεια χορηγείται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο ή μετά από γνωμοδότηση Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Τα τέλη για τις ταινίες όλων των ανωτέρω κατηγοριών μπορεί να προσαυξάνονται κατά την κρίση των Αρχαιολογικών Συμβουλίων ανάλογα με τον αριθμό των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων, στους οποίους θα γίνουν οι λήψεις ή την διάρκεια των λήψεων, την παρεμβολή προσώπων καθώς επίσης και αν πρόκειται για ταινίες ευρείας εμπορικής εκμετάλλευσης.

Προσαύξηση των τελών μπορεί να επιβληθεί από τα Αρχαιολογικά Συμβούλια και στις διαφημιστικές ταινίες, εφόσον χορηγείται η απαιτούμενη άδεια.1. 3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ

 

1.3.1. Από την καταβολή των τελών φωτογράφησης απαλλάσσονται:

α. Οι φωτογραφίες των ανασκαφών και των ευρημάτων τους, όταν γίνονται από τους ανασκαφείς και τα χρηματοδοτούμενα ιδρύματα ή από επιστήμονες για μελέτη και επιστημονική δημοσίευση (Α. Ν. 1947/1939 άρθρο 13 παρ. 4).

β. Οι φωτογραφήσεις από Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες που εξυπηρετούν καθαρά επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως την τεκμηρίωση πρωτότυπων αρχαιολογικών εργασιών.1.3.2. Από την καταβολή των τελών κινηματογράφησης - βιντεοσκόπησης απαλλάσσονται:

α. Η κινηματογραφική τεκμηρίωση ανασκαφών, αναστηλώσεων και λοιπών αρχαιολογικών εργασιών, όταν γίνονται από τους ανασκαφείς ή από τα χρηματοδοτούντα ιδρύματα ή από επιστήμονες για μελέτη και επιστημονική δημοσίευση (Α. Ν. 1947/1939 άρθρο 13 παρ. 4).

β. Οι πάσης φύσεως κινηματογραφικές παραγωγές του ΥΠ.ΠΟ.

γ. Οι ταινίες της παραγράφου 1.2.3 (DOCUMANTAIRE) παραγωγής της Ελληνικής Κρατικής Τηλεόρασης ή άλλου δημόσιου φορέα και οι εξωτερικοί συνεργάτες τους παραγωγοί, εφόσον υπάρχει ανάθεση έργου από τον φορέα.

δ. Κινηματογραφήσεις - βιντεοσκοπήσεις της παραγράφου 1.2.3 (DOCUMANTAIRE) πραγματοποιούμενες από Διεθνείς Οργανισμούς και κρατικούς φορείς της αλλοδαπής, εφόσον η ταινία προβάλλει την Ελλάδα στο εξωτερικό.

ε. Οι ταινίες παραγωγής ή συμπαραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου απαλλάσσονται κατά 50% των τελών.1. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

  

Για την πραγματοποίηση επαγγελματικών φωτογραφήσεων, κινηματογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους καθώς επίσης και για τις φωτογραφήσεις, κινηματογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις από τον αέρα ή υποβρυχίως προηγείται η έκδοση σχετικής άδειας(1) από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, Μουσεία ή Αρχαιολογικά Συμβούλια και η καταβολή των υπέρ του ΤΑΠ τελών. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στα ειδικά έντυπα της υπηρεσίας. Σημειώσεις
1. Η αρμοδιότητα χορήγησης αδείας φωτογραφήσεως - κινηματογραφήσεως αρχαιολογικών χώρων και μουσείων του Κράτους έχει μεταβιβασθεί στον προϊστάμενο της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού με το άρθρο 1 περ. Α' εδ. 15 του ΠΔ 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α'/ 16.1.1980).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Τέλη κινηματογράφησης - φωτογράφησης αρχαιοτήτων
 
Ημερολόγιο