Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


. 736/1977 (ΦΕΚ 316 /Α'/15.10.1977), άρθρα 8 ε)ββ) και ι)γ), 9 παρ. 2
ΝΟΜΟΣ 736/1977 

"Περί οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων"

(ΦΕΚ 316/Α'/15.10.1977) 


Άρθρο 8
Πόροι
 

Πόροι του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων είναι:

ε) 

ββ) Τα έσοδα εξ' επιβολής τέλους κινηματογραφήσεως ή λήψεως φωτογραφιών εντός των μουσείων, των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων και των εν τω βυθώ θαλάσσης ή λιμνών αρχαιοτήτων.   
"ι) Στο Τ.Α.Π. περιέχονται οι εξής πόροι του Μ.Ε.Λ.Τ.: 

γ) Τα έσοδα από την επιβολή τέλους κινηματογράφησης ή λήψης φωτογραφιών μέσα στο Μουσείο."(1)Άρθρο 9
Διαδικασίαι καθορισμού εσόδων
 

2. Τα υπό της περιπτ. ε του άρθρ. 8 του παρόντος έσοδα και τέλη καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού [και Επιστημών](2) μετά γνώμην του Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 

Σημειώσεις
1. Το εδάφιοι προστέθηκε από την παρ. 2, άρθρ. 12 του Ν. 1948/1991 (ΦΕΚ 83/Α'). 2. Ήδη Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Τέλη κινηματογράφησης - φωτογράφησης αρχαιοτήτων
 
Ημερολόγιο