Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Υ.Α. αρ. Β1/439/19.10.1999 (ΦΕΚ 1969/Β'/3.11.1999), άρθρο 2 παρ. 2
Υπουργική Απόφαση αρ. Β1/439/19.10.1999 

"Κανονισμός λειτουργίας Μουσείων Πανεπιστημίου Αθηνών"

(ΦΕΚ 1969/Β'/3.11.1999) 


Άρθρο 2
 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους τα πανεπιστημιακά μουσεία: ... στ) διεξάγουν επιστημονικές έρευνες συμπεριλαμβανομένων και των ανασκαφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (1), σωστικές ή προγραμματισμένες ανασκαφές, σχετικές με το αντικείμενό τους, σ' όλη την επικράτεια, ... και η) οργανώνουν... ερευνητικά, τοπικά ή περιφερειακά προγράμματα... που κρίνεται ότι βοηθούν ... στην ανάδειξη και προστασία των σχετικών ευρημάτων της χώρας. Σημειώσεις
1. Ήδη Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Παλαιοντολογικές ανασκαφές
 
Ημερολόγιο