Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ.Υ.Α.αρ. 5 οίκ. 25860/26.4.1982 (ΦΕΚ 216/Β'/26.4.1982), άρθρο 3, παρ. 14α
Κ.Υ.Α. αριθ. 5 οίκ. 25860/26.4.1982 

"Αναμόρφωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητος του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και των εποπτευομένων απ' αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών" 

(ΦΕΚ 216/Β'/26.4.1982) 

  

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 4 του Νόμ. 1232/1982 "επαναφορά κλπ."

2.αποφασίζουμε: 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 3
Ευκαιριακές Επιτροπές
 

7. Οι διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα συστάσεως ή συνθέσεως ή συγκροτήσεως όλων των ευκαιριακών επιτροπών, στο μέλλον διατηρούνται σε ισχύ. 

"14. α) Διατηρούνται οι επιτροπές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρ. 4911 και 40 του Κ. Νόμ.5351/32 "Περί αρχαιοτήτων" και λειτουργούν σύμφωνα με αυτές και με την ίδια σύνθεση".(1) Σημειώσεις
1. Η παρ. 14 προστέθηκε με την Κ.Υ.Α. 19079/ 19.12.1988 (ΦΕΚ 945/Β'/ 30.12.1988).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Σωστικές ανασκαφές
 
Ημερολόγιο