Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ.Υ.Α. αρ. 5 οίκ. 25860/26.4.1982 (ΦΕΚ 216/Β'/26.4.1982), άρθρο 3, παρ. 7, 14α

Κ.Υ.Α. αριθ. 5 οίκ. 25860/26.4.1982 

"Αναμόρφωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητος του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και των εποπτευομένων απ' αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών" 

(ΦΕΚ 216/Β'/26.4.1982) 

  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 4 του Νόμ. 1232/1982 "επαναφορά κλπ." 

2. αποφασίζουμε: 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Άρθρο 3
Ευκαιριακές Επιτροπές
 

7. Οι διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα συστάσεως ή συνθέσεως ή συγκροτήσεως όλων των ευκαιριακών επιτροπών, στο μέλλον διατηρούνται σε ισχύ. 

"14. α) Διατηρούνται οι επιτροπές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρ. 4911 και 40 του Κ. Νόμ.5351/32 "Περί αρχαιοτήτων" και λειτουργούν σύμφωνα με αυτές και με την ίδια σύνθεση".(1) 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Συστηματικές ανασκαφές
 
Ημερολόγιο