Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 998/1979 (ΦΕΚ289/A'/29.12.1979), άρθρο 60 παρ. 1

ΝΟΜΟΣ 998/1979 

"Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" 

(ΦΕΚ 289/A'/29.12.1979) 

  

Άρθρο 60 

1. Αρχαιολογικαί έρευναι και ανασκαφαί εντός δασών ή δασικών εκτάσεων επιτρέπεται ελευθέρως κατά τας διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας μετά προηγούμενην ενημέρωσιν της οικείας δασικής αρχής. 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Συστηματικές ανασκαφές
 
Ημερολόγιο