Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ.Υ.Α. αρ. 5 οίκ. 25860/26.4.1982 (ΦΕΚ 216/Β'/26.4.1982), άρθρο 3, παρ. 14α
Κ.Υ.Α. αριθ. 5 οίκ. 25860/26.4.1982 

"Αναμόρφωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητος του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και των εποπτευομένων απ' αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών" 

(ΦΕΚ 216/Β'/26.4.1982) 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 4 του Νόμ. 1232/1982 "επαναφορά κλπ." 

2. αποφασίζουμε: 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Άρθρο 3
Ευκαιριακές Επιτροπές 

7. Οι διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα συστάσεως ή συνθέσεως ή συγκροτήσεως όλων των ευκαιριακών επιτροπών, στο μέλλον διατηρούνται σε ισχύ. 

"14. α) Διατηρούνται οι επιτροπές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρ. 4, 9, 11 και 40 του Κ. Νόμ. 5351/32 "Περί αρχαιοτήτων" και λειτουργούν σύμφωνα με αυτές και με την ίδια σύνθεση".(1) 


Σημειώσεις
1. Η παρ. 14 προστέθηκε με την Κ.Υ.Α. 19079/ 19.12.1988 (ΦΕΚ 945/Β'/30.12.1988).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Απαλλοτριώσεις
 
Ημερολόγιο