Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N.4177/1961 (ΦEΚ 131/Α'/19.8.1961), άρθρο 10, παρ. 4
​NΟΜΟΣ 4177/1961  

"Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας της διεπούσης την Υπηρεσίαν Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως και Ταμείον Απαλλοτριώσεων Αρχαιολογικών Χώρων" 

(ΦEK 131/Α'/19.8.1961) 

  

Άρθρο 10 

4. Aστικά ή αγροτικά ακίνητα ή κλασματικά επ' αυτών δικαιώματα, αναγκαιούντα, κατ' απόφασιν του Aρχαιολογικού Συμβουλίου, διά τήν εκτέλεσιν μουσειακών έργων ή διά τήν βελτίωσιν του περιβάλλοντος μουσειακών κτισμάτων, δύναται να απαλλοτριούνται αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου, λόγω δημοσίας ωφελείας. 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Απαλλοτριώσεις
 
Ημερολόγιο