Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N.BPΞZ΄/1893 (ΦEK 34/Α'/18.2.1893), άρθρο 1
NΟΜΟΣ BPΞZ'/1893  

"Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτων προς συντήρησιν ή ανεύρεσιν αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 34/A'/18.2.1893) 


Άρθρο 1. 

Προς συντήρησιν μνημείων, λόφων, υψωμάτων, ή έν γένει αντικειμένων εχόντων αρχαιολογικήν αξίαν, ή πρός ερεύνας αρχαιολογικάς δι΄ ανασκαφών ή άλλως, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ακινήτων λόγω δημοσίας ανάγκης. 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Απαλλοτριώσεις
 
Ημερολόγιο