Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ για την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1/2024 του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (αρ. πρωτ.: 1327/10-06-2024 -ΑΔΑ: 6ΧΛ646ΝΛΨ3-ΤΑ1 )

​ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 956/29-4-2024 ΣΟΧ1/2024 (ΑΔΑ 6ΜΙΣ46ΝΛΨ3-ΞΟΟ) Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, με χρονική διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) έως επτά (7) μήνες.​

Ημερομηνία:

11/06/2024 -

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

11/06/2024
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις