Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓ 02 2024 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΠ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο διακήρυξης με τίτλο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για τον «Καθαρισμό – απομάκρυνση επιλιθικής χλωρίδας ασβεστολιθικών πετρωμάτων Δικταίου Άντρου» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Sub.1.2.9 Βελτίωση Προσβασιμότητας και Αναβάθμιση Υποδομών του Δικταίου Άντρου» (Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5201966).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  (ΣΑΤΑ 014, Ενάριθμος έργου 2023ΤΑ01400036).

​​

Ημερομηνία:

23/02/2024 -

Τόπος:

  • Κρήτη

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Αρχαιολογικοί χώροι

Ημερομηνία Έκδοσης:

23/02/2024

Έτος:

2024
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις