Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση Κατακύρωσης Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια προθηκών», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» και με κωδικό MIS 5044924.

Απόφαση Κατακύρωσης Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια προθηκών», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» και με κωδικό MIS 5044924.

Ημερομηνία:

13/12/2023 -

Τόπος:

  • Μύρινα Λήμνου, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Ημερομηνία Έκδοσης:

13/12/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις