Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης 1ου πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης και ανάκληση Απόφασης κατακύρωσης για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 6 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση Κουφωμάτων», στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Αποθηκών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/οικ. 534670/07-11-2023 Απόφασης Έγκρισης 1ου πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης και ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/οικ. 558267/20-11-2023 Απόφασης κατακύρωσης Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 6 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση Κουφωμάτων», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης και με κωδικό MIS 5045260

Ημερομηνία:

07/12/2023 -

Τόπος:

  • Μυτιλήνη, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία Έκδοσης:

07/12/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις