Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση προμελέτης (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ και Τοπογραφική) για το έργο «Αποκατάσταση και Συντήρηση του Κτηρίου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης»
​Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν.4412/2016, την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ, της προμελέτης (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ και Τοπογραφική) που αφορά στη μελέτη - κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση και Συντήρηση του Κτηρίου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης» στην οδό Φράγκων 15 στη Θεσσαλονίκη (EL522).

Για το εν λόγω έργο έχει προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (α’ 147), άρθρο 50 παρ.1 , με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με συστημικό αριθμό 203732​ για την ανάδειξη αναδόχου για το ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Έργο της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.ΚΜ. με τίτλο «Sub.4 : Αποκατάσταση και Συντήρηση του Κτηρίου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 5.495.061,24 € (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5200222). 
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις