Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την «Εξυγίανση των υδάτων

​Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας​​ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για την επιλογή αναδόχου για την «Εξυγίανση των υδάτων των ιαματικών λουτρών, Εργαστήριο Χημικής – Μικροβιολογικής ανάλυσης υδάτων» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης Καϊάφα» (Κωδ. Πράξης/ MIS 5007967)​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις