Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 584970/02-12-2021 Απόφασης Κατακύρωσης και Πρόσκληση Προσωρινού Ανάδοχου για Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 2 «Ηλεκτρονική Πληροφόρηση

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 584970/02-12-2021 Απόφασης Κατακύρωσης και Πρόσκληση Προσωρινού Ανάδοχου για Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 2 «Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», του έργου με τίτλο «Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας» και κωδικό MIS 5030395.

Ημερομηνία:

09/03/2022 -

Τόπος:

  • Λήμνος, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού, Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα

Ημερομηνία Έκδοσης:

09/03/2022

Έτος:

2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις