Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για το Υποέργο 3: «Προμήθεια συνήθων και ειδικών οικοδομικών υλικών – Φάση Α’»

​Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την επιλογή Ανάδοχου, στον οποίο θα ανατεθεί η «Προμήθεια συνήθων και ειδικών οικοδομικών υλικών – Φάση Α’ », στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο»​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις