Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση έγκρισης Πρακτικού Επαναξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 «Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», του έργου με τίτλο Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας

Απόφαση έγκρισης Πρακτικού Επαναξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 «Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», του έργου με τίτλο «Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας» και κωδικό MIS 5030395.

Ημερομηνία:

12/10/2021 -

Τόπος:

  • Λήμνος, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού, Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα

Ημερομηνία Έκδοσης:

12/10/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις