Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη 01/2021 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 2 στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ», με κωδικό MIS 5030398

Διακήρυξη 01/2021 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» και με κωδικό MIS 5030398​

Ημερομηνία:

27/07/2021 - 01/09/2021

Τόπος:

  • Λήμνος, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής​

Προϋπολογισμός: 207.250,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 08-09-2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 01-09-2021

Ημερομηνία Έκδοσης:

27/07/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις