Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη 01/2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διακήρυξη 01/2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» και με κωδικό MIS 5030398.​

Ημερομηνία:

11/09/2020 - 19/10/2020

Τόπος:

  • Μυτιλήνη, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Αριθμός Πρωτοκόλλου:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/494152/349325/8946 Ημερομηνία Έκδοσης:11/9/2020 11:46:18 πμ

ΑΔΑ:6ΦΣ84653Π4-5ΗΦ    

Ημερομηνία Ανάρτησης:11/9/2020 9:49:41 μμ

Φορέας:Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Ημερομηνία Έκδοσης:

11/09/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις