Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προκήρυξη αρ. 1/2019 (ΕΦΑ Ιωαννίνων) Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση μεταφοράς φορτίων (γερανογέφυρα)" στο πλαίσιο του έργου "Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης

​Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών μεταφοράς φορτίων (γερανογέφυρα), επί του κοίλου του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης, με σκοπό την αποξήλωση ακι μεταφορά τωμ αρχιτεκτονικών μελών (εδωλίων, βαθμίδων κλιμάκων ή πλακών διαδρόμου) από το κοίλο προς το εργοτάξιο προς συντήρηση και στη συνέχεια η μεταφορά και επανατοποθέτηση στην επιλεγμένη, σύμφωνα με την εγκερκιμένη μελέτη, θέση πάλι στο κοίλο του θεάτρου.  

Ημερομηνία:

15/03/2019 - 03/05/2019

Τόπος:

  • Δωδώνη, Ιωαννίνων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Ημερομηνία Έκδοσης:

15/03/2019

Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις