Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


Ephorate of Antiquities of Chalcidice and Mount Athos


Director:

Skiadaresis Georgios
email: gskiadaresis@culture.gr

Dependent Departments:

Contact Info:

​Address: 5 Konstadinoupoleos Str., 631 00 Poligiros Chalkidiki


Telephone: +30 2310 285163


Fax: +30 2310 251892

E-mail: efachagor@culture.gr