Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


Ephorate of Antiquities of Achaia


Director:

Koumousi Anastasia
email: akoumousi@culture.gr

Dependent Departments:

Contact Info:

Address: 197 Alexander Ypsilantou str., 26225, Patra ​


Telephone: +30 2610 275 070, +30 2610 276 143Fax: +30 2610 624 051, +30 2610 623 005​E-mail: efaacha@culture.gr