Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος έξυπνης οπτικοποίησης μη ορατών αρχαιοτήτων - SMART EYE

Το έργο «Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος έξυπνης οπτικοποίησης μη ορατων αρχαιοτήτων - SMART EYE» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).  Στόχος του έργου ήταν η πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες ενός καινοτόμου συστήματος, που θα επιτρέπει την ανάδειξη των καλυμμένων, μη ορατών μνημείων και ευρημάτων της ανασκαφικής έρευνας. Τα ευρήματα μπορεί να βρίσκονται κάτω από καλυμμένα σκάμματα στον υπαίθριο αρχαιολογικό χώρο ή από κάτω από κατασκευές στους σταθμούς του μετρό, κ.ο.κ. Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και τα εργαλεία της (φορητές συσκευές, smart phone και tablet, εξοπλισμένες με δέκτες GNSS, IMU και κάμερα, GIS server, χωρική βάση δεδομένων, ανάπτυξη αλγορίθμων επαυξημένης πραγματικότητας-AR), ο επισκέπτης ενός αρχαιολογικού χώρου θα δύναται να παρατηρεί τις καλυμμένες αρχαιότητες στην οθόνη της φορητής συσκευής, και να βιώνει την «πολιτιστική εμπειρία». Η δοκιμή, αξιολόγηση και επιδεικτική εγκατάσταση του συστήματος πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Θέρμης ν. Θεσσαλονίκης, ενώ το σύστημα δοκιμάστηκε και σε ένα μικρό τμήμα της εν εξελίξει πανεπιστημιακής ανασκαφής στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα των καλυμμένων μνημείων και ευρημάτων των αρχαιολογικών χώρων συλλέχθηκαν και ταξινομήθηκαν βάση των προδιαγραφών που θα προσδιορίστηκαν. Επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα καταλληλότερα δεδομένα για την εφαρμογή του συστήματος. 3Δ δεδομένα προέκυψαν από την επεξεργασία τόσο των διαθέσιμων, όσο και των νέων δεδομένων που συλλέχθηκαν. Διεθνώς, ίδιο ή παρόμοιο σύστημα δεν υφίσταται σε κανένα αρχαιολογικό χώρο. Η μεθοδολογία και οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν μπορούν να επεκταθούν και να εφαρμοστούν και σε άλλους τομείς, όπως, ο τουρισμός, ενώ παράλληλα μπορούν να εφαρμοστούν και σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.

Φορείς υλοποίησης:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης - Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - ΑΠΘ.

Π.Καραμόσχος – Κ.Λιοδάκη και Συνεργάτες Ε.Ε.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

28/02/2020 - 27/08/2023

Τόπος:

  • Θέρμη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

1.       Μαρία Παππά, Αρχαιολόγος – ​Προϊσταμένη  τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΕΦΑΠΕΘ
2.       Νίκος Τριβυζαδάκης, Αρχαιολόγος ΕΦΑΠΕΘ
3.       Αθανασία Μουράτη, Αρχαιολόγος ΕΦΑΠΕΘ
4.       Θεόδωρος Σαϊτιώτης, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΕΦΑΠΕΘ ​

Θέμα:

Αρχαιότητες, Αρχαιολογικοί Πόροι, Πολιτιστική Διαχείριση

Ετικέτες:

Εκδηλώσεις:

Έτος:

2024

Είδος Προγράμματος:

Ελληνικό/συνεργασία, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις