Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ενημερωτική εκδήλωση για το έργο «Ενίσχυση εΜπειρίας χρήστη και πΟλιτισμικής καιΝοτομίας μέσω βιωματικής διεύΡυνσης γνώσης με τεχνολογίες Επαυξημένης ΠραγματικΟτητας (ΜΟΝ ΡΕΠΟ)»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, διοργανώνει την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10 π.μ. ενημερωτική εκδήλωση για το έργο «Ενίσχυση εΜπειρίας χρήστη και πΟλιτισμικής καιΝοτομίας μέσω βιωματικής διεύΡυνσης γνώσης με τεχνολογίες Επαυξημένης ΠραγματικΟτητας (ΜΟΝ ΡΕΠΟ)» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020 στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» και υλοποιείται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και την εταιρεία POBUCA. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα προβολών του Μουσείου Παλαιόπολης στο Κτήμα Mon Repos στις 10:00 π.μ.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση σχετικά με εφαρμογή για κινητές συσκευές που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, η οποία μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας θα παρέχει στους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου του Κτήματος Mon Repos, της Παλαιόπολης και του ομώνυμου Μουσείου πληροφορίες για τα σωζόμενα μνημεία και τα εκθέματα συμβάλλοντας στην πληρέστερη γνωριμία τους με αυτά.

Ημερομηνία:

24/11/2023 - 24/11/2023

Ώρα Έναρξης:

10 π.μ

Τόπος:

  • Κέρκυρα, Κέρκυρας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Πολιτισμός, Εκπαίδευση (γενικά), Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα προβολών του Μουσείου Παλαιόπολης στο Κτήμα Mon Repos στις 10:00 π.μ.

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις