Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Ενίσχυση εΜπειρίας χρήστη και πΟλιτισμικής καιΝοτομίας μέσω βιωματικής διεύΡυνσης γνώσης με τεχνολογίες Επαυξημένης ΠραγματικΟτητας (ΜΟΝ ΡΕΠΟ)»

​Το έργο «Ενίσχυση εΜπειρίας χρήστη και πΟλιτισμικής καιΝοτομίας μέσω βιωματικής διεύΡυνσης γνώσης με τεχνολογίες Επαυξημένης ΠραγματικΟτητας (ΜΟΝ ΡΕΠΟ)» συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020 στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», με συνολικό προϋπολογισμό 640.000 €.

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη εφαρμογής για smartphone ή tablet, η οποία μέσω της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας θα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου του Κτήματος Mon Repos και του Μουσείου Παλαιόπολης να εντάσσονται στο χώρο και να προσεγγίζουν θέματα μελέτης, συντήρησης και ερμηνείας των σωζόμενων μνημείων.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η επίσκεψη στο Mon Repos να μετατραπεί σε μία ολοκληρωμένη εμπειρία προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα, την ηλικία και το υπόβαθρο κάθε επισκέπτη. Εντάσσοντας με τον τρόπο αυτό το Mon Repos στην παγκόσμια ομάδα μνημείων που χαρακτηρίζονται από σύγχρονη προσέγγιση και υψηλά επίπεδα προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις και τεχνολογικές δυνατότητες, τα οφέλη που θα απορρεύσουν θα είναι πολλαπλά, καθώς αναμένεται να συμβάλουν στη διεθνή προβολή του χώρου, στην αύξηση της επισκεψιμότητάς του, αλλά και στην εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων αναγκών και απαιτήσεων του κοινού.

Το έργο υλοποιείται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και την εταιρεία POBUCA.

Διάρκεια έργου: 26.05.2020 - 25.11.2023
Προϋπολογισμός έργου: 640.000,00 € (για την ΕΦΑ Κέρκυρας: 160.000,00 €)    
Ιστοσελίδα έργου: https://monrepo.gr/

Ημερομηνία:

26/05/2020 - 25/11/2023

Τόπος:

  • Κέρκυρα, Κέρκυρας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Αλεξία Τραυλού - atravlou@culture.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ετικέτες:

Έτος:

2023

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις