Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Μικτή Πραγματικότητα και Γεωπληροφορική για την Επίδειξη Μνημείων» και ακρωνύμιο MERGIN’ MODE

Το έργο με τίτλο «Μικτή Πραγματικότητα και Γεωπληροφορική για την Επίδειξη Μνημείων» και ακρωνύμιο MERGIN' MODE υλοποιείται στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το ερευνητικό έργο MERGIN' MODE αποτελεί ένα Πολιτιστικό Πληροφοριακό Σύστημα (Cultural Information System) που αποσκοπεί στην επίδειξη μνημείων (MOnument DEmonstration), μέσα από τη συγχώνευση (MERGIN') του πραγματικού με το εικονικό, σε μια Μικτή Πραγματικότητα (MixEd Reality) επικουρούμενη από τεχνολογίες Γεωπληροφορικής (GeoINformatics).

Στο έργο συμμετέχουν:

- η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

- η εταιρία Tessera Multimedia ως Συντονιστής, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικών

- το Τμήμα  Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

- η εταιρία GeoSense, πρωτοπόρος εταιρία στην τεχνολογία των Drones στην Ελλάδα με έντονη δραστηριοποίηση στο χώρο τόσο των Drones όσο και Τοπογραφικού Εξοπλισμού

- το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Ημερομηνία:

11/10/2019 - 10/06/2022

Τόπος:

  • Απολλωνία , Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​1. Μ. Τσιάπαλη,
2. Ν. Τριβυζαδάκης,

3. Θ. Σαϊτιώτης.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Θέμα:

Γενικά, Αρχαιότητες, Πολιτιστική Διαχείριση

Ετικέτες:

Έτος:

2023

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Ελληνικό/συνεργασία
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις