Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόσκληση σε διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης επί σχεδίου Διακήρυξης που αφορά στην Πράξη με τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές προβολής στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων»

ΕΕ-ΠΤΑ (no borders).jpg         EFACHANION_LOGO_EPK.jpg        ΕΣΠΑ (no borders).jpg


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί σχεδίου Διακήρυξης και Παραρτημάτων (Τεχνική Περιγραφή, Φύλλα Συμμόρφωσης, Κριτήρια Αξιολόγησης, Υποδείγματα Εγγυητικών, κτλ.) που αφορούν στην ανάθεση υπηρεσιών για ψηφιακές εφαρμογές προβολής στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές προβολής στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων» και με κωδικό ΟΠΣ 5050941, η οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Ο προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στα 262.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 212.000,00€ | σύνολο ΦΠΑ: 50.880,00€].

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής στη διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συγκεκριμένα στον υπερσύνδεσμο > Προκαταρτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί, εκτός από τη διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, συγκεκριμένα στο υπερσύνδεσμο > Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων>Δραστηριότητα Υπηρεσίας>Ανακοινώσεις.

Μετά το πέρας της προθεσμίας διενέργειας της δημόσιας διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, συγκεκριμένα στον υπερσύνδεσμο > Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων>Δραστηριότητα Υπηρεσίας>Ανακοινώσεις με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία, όπου και θα αναρτηθούν οι παρατηρήσεις που, τυχόν, υποβλήθηκαν.

 

 

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή στη διαδικασία της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης.

 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής/Φορέα
ΕπωνυμίαΥΠ.ΠΟ.Α./Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)090283815 | Δ.Ο.Υ. - Δ΄ Αθηνών
Ταχυδρομική διεύθυνσηΣτοά Βαρδινογιάννη – 4ος όροφος
ΠόληΧανιά
Ταχυδρομικός Κωδικός731 34
ΧώραΕλλάδα
Τηλέφωνο+302821094487
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)efacha@culture.gr
Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)https://www.culture.gov.gr/
Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου για πληροφορίες
Αρμόδιος για πληροφορίεςΔιονύσιος Αχτύπης
Τηλέφωνο+302821044418
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)dachtypis@culture.gr
Θέμα/Τίτλος των προς διαβούλευση στοιχείων
Ψηφιακές εφαρμογές προβολής στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Χρονική διάρκεια διαβούλευσης

15 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής στη διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία:

05/10/2022 - 20/10/2022

Τόπος:

  • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Συγχρηματοδοτούμενα έργα, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ, Οικονομικοί πόροι, Οικονομία και Οικονομικά, Μουσεία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ, Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα, Διενέργεια διαγωνισμού

Ανακοινώσεις:

Έτος:

2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις