Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Προστασία και Αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικών Βασιλικών Αγίας Μαρίνας και Αγ. Στεφάνου στη θέση Οζιά του Δήμου Παξών»

​Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2022» με την αρ. πρωτ. 1008/21-11-2017 εντάχθηκε η πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΖΙΑ ΠΑΞΩΝ» (με κωδικό ΟΠΣ 5007128).

Η ένταξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΟΝ33, του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» του άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δράσεις, προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»

Η πράξη υλοποιείται με ένα υποέργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΖΙΑ ΠΑΞΩΝ» και είναι εγγεγραμμένη στο ΠΔΕ ΣΑΕΠ 0221 με κωδικό αριθμό 2019ΕΠ02210048.

Η πράξη αποσκοπεί στην αποκατάσταση και ανάδειξη δύο ερειπωμένων  παλαιοχριστιανικών βασιλικών, της Αγίας Μαρίνας και του Αγίου Στεφάνου, στο νότιο τμήμα της νήσου των Παξών, στον όρμο της Οζιά, κηρυγμένων ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων με την ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/60694/5483/03.05.1976 - ΦΕΚ 687/Β/24.05.1976.

Οι ναοί ανήκουν στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με νάρθηκα και ημικυκλική βαθμιδωτή αψίδα ιερού. Τα μνημεία παρουσιάζουν έντονες φθορές και αποκολλήσεις λιθοσωμάτων.

Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι:

 • Καθαρισμοί περιβάλλοντος χώρου, αποψιλώσεις, αποχωματώσεις, απομάκρυνση νεώτερων επεμβάσεων στην Βασιλική της Αγ. Μαρίνας και ανασκαφική διερεύνηση
 • Εργασίες στερέωσης και στατικής αποκατάστασης της θεμελίωσης και της ανωδομής
 • Περιφράξεις - Διαδρομές επισκεπτών - πλατώματα θέασης - δίκτυο πυρόσβεσης
 • Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης κοινού (δίγλωσσες)
 • Επιστημονική έρευνα και μελέτη των αρχιτεκτονικών στοιχείων και της μορφολογίας των παλαιοχριστιανικών βασιλικών για την ψηφιακή αναπαράσταση στην αρχική τους μορφή, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.
 • Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, και διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και προβολής του έργου

   
  Έναρξη έργου: 15.01.2018
  Λήξη έργου: 31.12.2022
  Προϋπολογισμός: 300.000,00 €

Ημερομηνία:

15/01/2018 - 31/12/2022

Τόπος:

 • Κέρκυρα, Κέρκυρας
 • Παξοί, Κέρκυρας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Έτος:

2022

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις