Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 - «Αποκατάσταση και ανάδειξη εννέα (9) κτηρίων στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου»

​​ynmte_a_a_s_k-ESPA-logo.jpeg

Το  κτήμα Τατοΐου, με τα ανάκτορα της τέως βασιλικής οικογένειας και τα βοηθητικά του κτήρια, αποτελεί το σημαντικότερο ιστορικό μνημείο της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. H ιστορία του αρχίζει το 1872, με την αγορά του από τον Γεώργιο Α΄, που το σχεδίασε ως ένα κτήμα αναψυχής με κυρίαρχο λόγο το δάσος. Tο 1898, έπειτα από διαδοχικές αγορές, το Τατόι απέκτησε τη μέγιστη έκτασή του, 47.427 στρέμματα, και διαμορφώθηκε σταδιακά σύμφωνα με τα πρότυπα αντίστοιχων μεγάλων κτημάτων του εξωτερικού.

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων είναι φορέας υλοποίησης της Πράξης με κωδικό MIS 5070062 «ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Συνδικαιούχος της Πράξης είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι η αποκατάσταση των κτηρίων «Τηλεπικοινωνιών», «Οικία Αρχικηπουρού», «Βουτυροκομείο», «Οικία Φροντιστή», «οικία Στουρμ» και «Συγκρότημα Στάθμευσης», καθώς και η διαμόρφωση του άμεσα περιβάλλοντος χώρου τους. Τα κτήρια έχουν χαρακτηρισθεί ως νεώτερα μνημεία με την Υ.Α.  ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/535/56545/23.10.2003  (ΦΕΚ 1620/Β/2003). Πρόκειται για κτήρια συνοδείας του ανακτορικού συγκροτήματος με χρήσεις που στέγαζαν κατοικία, διοικητικές λειτουργίες καθώς και αγροτική παραγωγή.

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην αποκατάσταση της αυθεντικής μορφής των κτηρίων, με επεμβάσεις στις στέγες, στις τοιχοποιίες, στα δάπεδα και τη θεμελίωση. Περιλαμβάνουν επίσης εργασίες κατασκευής νέων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ενώ εκ παραλλήλου θα διαμορφωθεί ο χώρος που τα περιβάλλει προκειμένου τελικά να καταστούν πλήρως λειτουργικά.

Το σύνολο του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων επιμέρους υποέργων με συνολικό προϋπολογισμό 2.299.280,00€. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2021 και οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Ημερομηνία:

01/01/2021 - 31/12/2023

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Ετικέτες:

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις