Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 – «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ»

1.png

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα πραγματοποιήσει εργασίες ψηφιοποίησης χάρτινων αντικειμένων που βρέθηκαν κατά την διαδικασία εκκένωσης του ανακτόρου και των υποστηρικτικών κτηρίων του κτήματος του Τατοΐου. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο με τεράστιο ενδιαφέρον, αφού το υλικό που έχει συλλεχθεί αποτελεί τμήμα της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας.

Το κτήμα Τατοΐου αγοράστηκε από τον Γεώργιο Α' το 1872 και απέκτησε την τελική έκτασή του το 1898. Από το τέλος του 1948 εγκαθίσταται μόνιμα στην έπαυλη η βασιλική οικογένεια, ως τις 13 Δεκεμβρίου 1967. Τον Μάρτιο του 2003 (Ν.3028/2002), το Τατόι περιήλθε στην κυριότητα του κράτους και τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/535/56545/23-1-2003.

Η ΔΣΑΝΜ στο πλαίσιο της ανάδειξης και αξιοποίησης του κτήματος Τατοΐου έχει πραγματοποιήσει με χρηματοδότηση τόσο από Εθνικούς Πόρους όσο και από Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εργασίες απομάκρυνσης του συνόλου των κινητών αντικειμένων από τους χώρους του ανακτόρου και προσωρινής τοποθέτησης τους σε αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποθήκευσης περίπου 17.000 αντικειμένων και συνόλων αντικειμένων όλων των κατηγοριών.

Από τα δυσκολότερα, τα πλέον ευαίσθητα, αλλά και πολύ εντυπωσιακά αντικείμενα που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια των εργασιών στο χώρο, αποτελούν τα έργα ζωγραφικής σε χαρτί, οι φωτογραφίες, τα βιβλία και τα περιοδικά, καθώς και ο μεγάλος όγκος του χαρτώου υλικού έντυπου ή χειρόγραφου που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες από τις δραστηριότητες στο κτήμα του Τατοΐου. Την συλλογή συμπληρώνουν πλήθος οπτικοακουστικού υλικού όπως αρνητικά φωτογραφιών, δίσκοι βινιλίου, ταινίες, γραφική ύλη από την λειτουργία του κτήματος όπως φάκελοι, χαρτιά αλληλογραφίας και κόλλες αναφοράς. Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να αποτελέσουν πηγή γνώσης σε μελετητές της ιστορίας της λειτουργίας του κτήματος μέσω της διαδικασίας ψηφιοποίησης, να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα αλλά και να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό μέσω δημιουργίας ιστοσελίδας.

Ο στόχος του έργου είναι να παραδοθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αρχειοθέτησης και παρουσίασης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 10.000 αρχειακών αντικειμένων που προέρχονται από το εσωτερικό των κτηρίων του Τατοΐου, αφού γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης για τις ανάγκες της ψηφιοποίησης. Εκτιμάται ότι το έργο θα έχει σημαντικά αποτελέσματα στην τουριστική ανάπτυξη, στην έρευνα και στην εκπαίδευση και θα προσελκύσει έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η ψηφιοποίηση, επεξεργασία και προβολή της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς θα συμβάλει στην Κοινωνία της γνώσης.

Οι επισκέπτες τόσο των διαδικτυακών εφαρμογών όσο και οι φυσικοί επισκέπτες του κτήματος θα έχουν την δυνατότητα εκτενούς πληροφόρησης όσον αφορά στο πρωτογενές υλικό, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία.

Η υλοποίηση των στόχων του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός εξαιρετικού ψηφιακού πολιτιστικού, ιστορικού, και κοινωνικού αποθέτη προκαλώντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών να επισκεφτούν το χώρο του κτήματος Τατοΐου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πράξη ανέρχεται στο ποσό των 786.800,00€ με 100% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία». Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 31-05-2023.


Ημερομηνία:

21/06/2021 - 31/05/2023

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ

Παναγιώτης Κωσταλούπης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης της ΔΣΑΝΜ

Ιωάννης Ματαράγκας, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνος έργου

Χριστίνα Μαργαρίτη, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, τηλ. 2103215548, email: dsa@culture.gr

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις