Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 – υποέργο «Εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης έξι (6) ψηφιδωτών δαπέδων και τμημάτων τοίχων στον περιβάλλοντα χώρο της αρχαιολογικής συλλογής Σάμης - Κεφαλονιάς», του έργου «Επισκευή και δημιουργία αρχαιολογικής συλλογής Σάμης και έκθεση

1.png


Οι εργασίες συντήρησης αφορούν στη συντήρηση έξι αποσπασμένων ψηφιδωτών δαπέδων από τον οικισμό της Σάμης Κεφαλονιάς, που αντιστοιχούν περίπου σε 129 τ.μ. και σε τέσσερα λίθινα κατώφλια, τα οποία αποκαλύφθηκαν και αποσπάστηκαν κατά τη διάρκεια  ανασκαφών στην περιοχή και τοποθετούνται σε υπαίθριο χώρο εντός του περιβόλου του κτηρίου της  Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης - Κεφαλονιάς. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναπαραγωγής τμημάτων αρχαίων τοίχων γύρω από τα ψηφιδωτά δάπεδα της ρωμαϊκής έπαυλης της Σάμης.

Ο στόχος του υποέργου είναι να συντηρηθούν και να επανατοποθετηθούν στον περιβάλλοντα χώρο της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης τα ψηφιδωτά δάπεδα, ενώ το αποτέλεσμα θα είναι οι εργασίες του να συμβάλουν στην ολοκληρωμένη απόδοση στο κοινό της μόνιμης έκθεσης της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης και της έκθεσης από ψηφιδωτά δάπεδα της αρχαίας πόλης.

Ο προϋπολογισμός για το υποέργο ανέρχεται στο ποσό των 109.625,00€ με 100% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 31-10-2021.


Ημερομηνία:

01/06/2018 - 31/10/2021

Τόπος:

  • Σάμη, Κεφαλληνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ

Παναγιώτης Κωσταλούπης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης της ΔΣΑΝΜ

Μαρία Δεληπρίμη, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, τηλ. 2103215548, email: dsa@culture.gr

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις